Leverer prekonfigurerte infrastrukturpakker

Leverer prekonfigurerte infrastrukturpakker

Fujitsu sin nyeste nullklientløsning er tiltalende ikke bare på grunn av få enheter og kabler. En pakke som inkluderer livsløpshåndtering gjør løsningen smart.

Virtualisering åpner for nye forretningsmodeller. Nylig lanserte Fujitsu en nullklientløsning hvor de kombinerer virtuelle arbeidsflater med en tilpasset server, bredskjerm-klienter og en finansieringsløsning som innebærer leie og gjenbruk.

I basis er det snakk om en Primergy-server systemert for å drive et visst antall virtuelle arbeidsflater. Den kjører i VMware, og har i tillegg administrasjon og arbeidsflatehåndterer («connection broker»). Den kjører også Microsoft Small Business Server i standard-utgave i de minste modellene.

Verdiløse skjermer

Nullklientene er 22 tommers bredskjermer med strøm- og nettverkskontakt. I tillegg kommer tre usb-kontakter for periferikontakter. Det er ingen ordinær skjermkontakt, og fraværet av fast lokalt lager, prosessor, optisk drev, minne eller operativsystem gjør skjermen temmelig verdiløs selv for simpelt tyveri.

Energiinnsparingen alene skal være 60 prosent i forhold til en vanlig pc. Tilpasset et ganske vanlig bruksmønster for it-brukere støtter også løsningen dobbelskjermløsninger side ved side.


Kontaktene i klientene er nett og strømkontakter, og usb for periferi. (Foto: Dag-Rune Z. Vollen)

Fujitsu oppgir lave kostnader, som starter på 51 000 kroner for en server med 50 klienter, men løsningene er klare med opp til 500 klienter. Hver klient koster 3100 kroner.

- Fordelene for it-avdelingene er de kjente med høy sikkerhet, enkel utrulling hvor tilkopling av kabler og periferienheter kan gjøres av brukeren selv. Brukeren selv har en stille arbeidsplass, sentral sikring av data og applikasjoner og rask innlogging i pc uten oppstartstid, forteller Ulf Rasmussen, som er forretningsutvikler i Fujitsu.

Små avtrykk i nett og natur

Foreløpig er det ikke et eget smartkort tilpasset løsningen for rask innlogging. Vi etterlyste andre formater enn 22 tommer, og fikk til svar at det foreløpig ikke var planer om det. Men med en klar åpning for at det nok var styrt av hva som var etterspurt.

Fujitsu tilbyr løsningen som en leieløsning. Dette innebærer innbytte og gjenbruk eller resirkulering av gammelt utstyr ved start og slutt av leieperioden. Både i det norske og europeiske markedet er det mangel på brukt it-utstyr i kontrollerte kanaler.

Gjenbruk og resirkulering reduserer eierkostnader, utslipp av klimagasser over produktlivsløpet og ukontrollerbare utslipp av giftige stoffer etter kassering.

Virtualisering