Likheter, forskjeller og konsekvenser

Likheter, forskjeller og konsekvenser

Har virtualisering og cloud computing noe som helst til felles, eller er det per definisjon det samme?

Oppfatningen av disse to begrepene er vidt forskjellig alt etter hvem man diskuterer med. Hvordan man skal forholde seg til virtualisering og cloud computing kommer an på hvilken rolle man har. Dette gjelder i all hovedsak lederne, utviklerne, og teknikerne.

Vi kan begynne med cloud computing, eller «nettskyen» som den også blir kalt. Noen mener at det er et modernisert ord for internett, eller en markedsføring for ASP-løsinger på steroider.

La oss ta oppsummeringen av Cloud Computing først som sist:

Det er hardware, nettverk, lagring, tjenester, og grensesnitt som muliggjør data som en tjeneste (as a Service). La oss se litt på de forskjellige tjenestene.

IaaS, SaaS, og PaaS

I en infrastructure as a service-løsning (IaaS) kan man i teorien ha hele sitt datasenter plassert hos en cloud-leverandør. Dette betyr at for eksempel e-post-server, forretningssystemer, og andre driftskritiske tjenester ikke befinner seg fysisk i organisasjonens lokaler, men blir levert som tjenester fra skyen.

(Eksempel på dette er Amazons E3).

Når det er snakk om SaaS, så er det selve softwaren som blir levert som en tjeneste. (Eksempler på dette er Gmail fra Google).

Cloud leverandører som tilbyr PaaS (Platform as a Service), har såkalte standardiserte API-er (Application Programming interfaces). Disse grensesnittene tilbyr instruksjoner på hvordan to applikasjoner eller datakilder kan kommunisere med hverandre. (Eksempler på dette er Windows Azure fra Microsoft).

Det er forskjellige typer clouds. De mest kjente er public cloud, private cloud, og hybrid cloud.

Public Cloud er nettskyen som er tilgjengelig på internett. Du har kanskje hørt om de enorme datasentrene som dukker opp mange steder i verden fra de store aktørene (Google, Amazon, Microsoft). Rent teknisk spiller det liten rolle om Clouden fysisk er plassert på Gol eller i Dublin, så lenge den er tilgjengelig over internett.

Private Cloud (Internal cloud) er betegnelsen på et privat datasenter, som tilbyr tjenester til et begrenset antall bak en brannmur.

Eksempler på dette er tradisjonelle ASP-leverandører, som tilbyr avtalte applikasjoner til kundene sine.

Hybrid cloud er en kombinasjon av Public og Private.

For eksempel kan en organisasjon tilby utvalgte tjenester/applikasjoner fra sin private cloud, samtidig som lagringen av dataene til disse applikasjonene blir gjort til en public cloud (Amazon S3, Windows Azure).

Formålet med Cloud Computing er at det skal være elastisk og kunne skalere. Det vil si at tjenestene må være tilgjengelig syv dager i uken, 24 timer i døgnet. Det må være designet for å skalere opp ved behov og ned igjen når det er mindre trafikk. Dette fordi at man blir fakturert for prosessortid, minnebruk, og trafikk. Med andre ord: selve bruken av tjenestene.

Virtualisering

Virtualisering er heller ikke noe nytt, tvert i mot. Det ble tatt i bruk for over 30 år siden. Det første man kan komme til å tenke når man snakker om virtualisering er servervirtualisering.

Organisasjoner tar ofte tre, fire, eller flere fysiske servere og virtualiserer disse og plasserer de på samme fysiske maskin. Reduksjon av antallet fysiske servere gjør at man sparer penger på administrasjon, maskinvare, strøm, og i noen tilfeller lisenser. Formålet er å effektivisere og maksimere utnyttelsen av de ressursene man har tilgjengelig.

Servervirtualisering er en av de teknologiene som har hatt en enorm, - om ikke revolusjonerende effekt på en it-teknikers arbeidsdag. Man har i praksis byttet ut store fysiske servere til filer på en disk. Det er nemlig det virtuelle maskiner er, - filer på disk.

Dersom det er behov for ekstra prosessorkraft, RAM, eller nettverkskort i en virtuell maskin, kan man nå installere dette med få tastetrykk. De fleste resssurser kan også tildeles dynamisk. Oppgaver som tidligere krevde fysisk tilstedeværelse av it-personell er nå en saga blott.

Selve administrasjonen av virtuelle maskiner er både lik, og ulik tradisjonelle fysiske maskiner. Man skal selvfølgelig se på en virtuell maskin som det samme som en fysisk maskin hva angår innhold og konfigurasjon, men samtidig er det den underliggende teknologien i virtualiseringen som gir oss store fordeler. For å nevne noen: Backup/restore, redundans, migrering, og utrulling.

Andre former for virtualisering er brukervirtualisering, presentasjonsvirtualisering, desktopvirtualisering, og applikasjonsvirtualisering.

Så hva har egentlig virtualisering og cloud computing til felles?

Du har kanskje gjort deg opp noen tanker allerede.

Noen vil mene at cloud computing er inkludert i virtualisering, og at det er måten man implementerer skyen på.

Virtualisering er den første byggesteinen i en såkalt private cloud, og ligger til grunn i de fleste public clouds også. Cloud computing ble implementert mer som en outsoursing/hosted modell til å begynne med, men har etter hvert blitt en arkitektur basert på virtualiseringsteknologi som blir benyttet internt i mange organisasjoner, både store og små.

Cloud Computing er altså en forretningsmodell – en måte å anvende it-ressurser på. Virtualisering er en teknologi, som baserer seg på å effektivisere og utnytte ressurser på best mulig måte. Linken mellom disse må kunne sies å være relatert til maksimering av it-ressurser.

Virtualisering