Nå får vi virtuelle arbeidsflater

Nå får vi virtuelle arbeidsflater

Norske bedrifter ruller ut virtualisering samtidig som Windows 7.

Norske bedrifter lar Windows 7 bli den store prøvesteinen for virtuelle arbeidsflater, ifølge en undersøkelse RES Software gjennomførte i midten av august.

Tre av fire respondenter skal migrere til Windows 7, og av disse skal 62 prosent migrere i løpet av det neste halve året.

Ifølge råtallene som Computerworld har fått tilgang til, vil også 45 prosent av bedriftene som planlegger utrulling i år vil samtidig velge virtuell arbeidsflate til sluttbrukeren.

- Vi er overrasket over at så mange vil velge virtuell arbeidsflate. Med en oppslutning på nesten 700 respondenter, som er høyere enn vi hadde som mål, er trenden veldig tydelig og signifikant, sier Ole-Kristian Sivertsen i RES Software.

- Usikre

Sivertsen peker på at selv om virtuelle arbeidsflater har vært tilgjengelig i en eller annen form lenge, så har mange ventet på et sammenfall med et større bytte av operativsystem. Og siden Vista ikke ble en dundrende suksess, sitter mange med gamle XP og må uansett gjøre store endringer for å oppgradere. Da er virtuelle arbeidsflater et aktuelt tilleggsvalg.

- De som fortsatt er skeptiske til virtuelle miljøer er dem som ikke føler seg sikker på hvordan det vil arte seg for mobile brukere, eller der internett-tilgangen er sterkt variabel, mener Sivertsen.

Skepsisen gjelder for 37 prosent av alle respondentene. De resterende femten prosentene har ikke bestemt seg.

De fleste mener at migrering av arbeidsmiljøet er viktig for bedriften, langt foran nummer to som er dem som anser dette som et nødvendig onde. Halvparten av respondentene hadde over 500 brukere, noe som tyder på at virtuelle arbeidsflater vil være julegaven fra it-avdelingen for svært mange ansatte i år.

I mangfold forent

Det er programvarefirmaet RES som har undersøkt forholdet i Norge, og de kjører nå en tilsvarende runde i Danmark og Sverige. Skifte til nyeste variant av Windows innebærer ikke bare et oppdemmet behov for å bytte fra Windows XP. Den store utfordringen er skifte av brukerprofiler og rettigheter i katalogtjenesten og migrering til en ny OS-plattform.

Virtualisering separerer brukerprofiler og oppsett fra OS-plattformen. Dermed kan man endre i den ene komponenten uten å måtte endre i den andre. Slik kan OS oppgraderes og oppdateres med færre synlige konsekvenser for sluttbrukeren. RES er leverandør av administrasjonsprogramvare for denne type infrastrukturkontroll.

- For it-avdelingene innebærer dette at man befris de tyngste utfordringene i OS-håndtering framover. Fordelene med virtuelle flater er at man innfører en lagdeling, hvor OS og brukerinnstillinger kombineres til et arbeidsmiljø hos brukeren tilpasset konteksten hun/han er i. Slik kan samme profil brukes og automatisk tilpasses for eksempel smart-telefoner, jobb-pc eller hjemme-pc, forklarer Sivertsen.

Han bruker også sertifiseringsprøve eller eksamen som kontekst: Når prøveapplikasjonen startes opp, fjernes tilgangen til alle hjelpemidler som ikke er tillatt brukt. Først når leveringen er gjennomført og kvittert etableres tilganger som før. Les mer på neste side!

Les om:

Virtualisering