Nettverkskort for virtualisering

Nettverkskort for virtualisering

Allied Telesis har lansert to nye gigabit PCIe-baserte nettverkskort for servere med virtuelle maskiner.

De to nettverkskortene byr på bedre ytelse for virtuelle maskiner og håndterer flere nettverkskøer. AT-2973SX er et gigabit 1000SX PCIe-kort med fire kanaler og to porter for fiber, mens AT-2973 er et gigabit 1000T PCIe-kort med tilsvarende fire kanaler og to porter for kobber.

Det kreves relativt mye av operativsystemet for å kjøre virtuelle maskiner, selv om brikkesett og annen maskinvare er blitt mer optimalisert for virtualisering. Ifølge Allied Telesis er køfunksjonen et alminnelig problem.

Ytelsen blir redusert ved at serverens CPU må håndtere oppgavene med samling og oppdeling av data i de forskjellige køene og sørge for at de går mot de riktige virtuelle maskinene. AT-2973-kortene gjør det mulig for hver enkelt virtuell maskin å etablere sin egen nettverkskø, noe som øker datahastigheten.

Kortene er forberedt for MSI-x (Message Signal Interrupt), som skal gjøre det mulig å styre de forskjellige nettverkskøene og er en del av den nyeste PCI-standarden. De er også kompatible med PCI-Express 2.0, som byr på dobbelt så høy datarate i forhold til versjon 1.0. PCI-Express 2.0-bussen gir mulighet til inntil 500 Mbps per sekund per kanal, noe som gjør at AT-2973-kortene med sine fire kanaler håndterer inntil to Gbps.

Kortene behandler nettverksdataene direkte fra programbuffer på vertsmaskinen for å avlaste serverens CPU. AT-2973-kortene støtter iSCSI 1.0 og kan være en iSER HBA (Host Bus Adaptor) for start- eller destinasjonsenhet, og kan dermed benyttes i vertsserver eller lagringsserver.

Prisene på kortene er henholdsvis 300 dollar for kobberversjonen og 700 dollar for fiberversjonen.

Mer informasjon finens på www.alliedtelesis.com

Virtualisering