Ny fase for virtualisering

Ny fase for virtualisering

Flytting av datakraft mellom applikasjoner blir viktigere enn å konsolidere antall servere, mener eksperter.

Om virtualisering bare hadde vært å få ned antall fysiske server, ville det vært relativt enkelt å gjennomføre. Men det handler ikke bare om maskinvare. Det endelige målet og de store fortjenestemulighetene ligger i fleksibilitet og reduksjon av tiden det tar å sette opp nye applikasjoner og tjenester.

- Det som har drevet virtualiseringsmarkedet til nå er i svært stor grad serverkonsolidering, hvor målet rett og slett er å redusere strømforbruk og administrasjonskostnader. Jeg tror markedet nå går inn i en ny fase, sier administrerende direktør Nils Molin i IDC Norge.

Han mener planlegging av ressursene blir fokuset fremover.

- Virtualisering kan utnyttes til få høy oppetid - om en server går ned tar den andre virtuelle over. Redundansen blir dermed langt billigere. Dessuten vil man med enkle grep kunne styre datakraften mellom applikasjonene etter behov, sier Molin.

Mer forretningsstyrt

Amerikanske CIO Magazine snakket nylig med John Bennett i HP. Bennett leder selskapets globale avdeling Data Transformation Solutions hvor virtualiseringsteknologi er et av forretningsområdene. Bennett mener at en slanking av serverparken ikke er nok, men at applikasjonsporteføljen også må gjennomgås nøye.

- Tenk hva du kan oppnå om du satte i gang et moderniseringsprosjekt rundt applikasjonene - før virtualiseringsprosjektet. Da vil du oppnå en mangedobling av inntjeningspotensialet, sier Bennett.

HP-direktørens argument er at det er liten vits å virtualisere applikasjonsservere med utdaterte tjenester eller programvare - selv om virtualiseringen i seg selv reduserer en del kostnader. Han ser imidlertid utfordringene og innrømmer at applikasjonsporteføljen kan være et minefelt for it-sjefen å bevege seg inn i. Han sier at det vil være en tøff prosess blant annet fordi mange på forretningssiden vil forsvare den eksisterende strukturen.

- Det er ikke mange it-ledere som har tatt grep her. Men skal man få skikkelig utbytte av neste generasjon datasentre, må man rydde opp i og strømlinjeforme applikasjonsporteføljen, sier John Bennett.

Neste fase

Ifølge Nils Molin har it-sjefene til nå vært gode på det han kaller kapitalbesparinger. Det vil si å utnytte maskinvaren bedre.

Undersøkelser IDC har gjort viser at snittutnyttelsen av serverparken rundt om kring i bedriftene ligger på ti prosent. Molin mener det sier seg selv at det kan være en del å spare på å bruke ressursene bedre. Ikke minst i forhold til å redusere kostnadene på maskinvaren med færre servere og lavere strømforbruk.

- Frykten for å måtte kjøpe ti-millioners-serveren, det vil si den serveren som gjør at selskapet må bygge en ny serverhall, har vært en av driverne for virtualisering. Fokuset har vært å holde antallet servere nede, uten særlig fokus på applikasjonsporteføljen og andre positive effekter med virtualiseringsteknologien, sier Molin.

Han mener at det åpnes opp en hel del nye bruksområder som en konsekvens av at datakraften kan flyttes uten å stoppe prosesser.

- "On the fly" kan man ta ned en server uten å måtte legge ned applikasjonen. Det betyr at vedlikehold kan gjøres på dagtid. Dermed slipper it-avdelingen å betale overtid og man slipper å jobbe om natten, påpeker IDC-analytikeren.

Ikke for alle applikasjoner

Nils Molin mener det finnes få ulemper med virtualiseringsteknologien, men understreker at ikke alle applikasjoner fungerer like godt på en virtuell server. Hans råd er derfor, i likhet med HPs John Bennett, å gå igjennom sin applikasjonsportefølje.

- Rent generelt er det alltid en fordel å gå gjennom hvilke lisenser man faktisk bruker. Men i forbindelse med et virtualiseringsprosjekt er det viktigste å få sjekket opp at applikasjonen faktisk fungerer på en virtuell server, sier Molin og legger til:

- Det kan jo også tenkes at når nye virtuelle applikasjonsservere blir enklere og tilnærmet gratis å sette opp, så kan man rett og slett få for mange. I så måte vil det være viktig å gjennom applikasjonene slik at man unngår å betale lisenser for noe man ikke trenger.

Les om:

Virtualisering