Ny generasjon lagring

Ny generasjon lagring

Avansert progamvare og lagringsenheter basert på flash, gjør Storage 7000 til starten på en ny generasjon lagring.

Innen lagring er Sun en mindre aktør med et salg på rundt to milliarder dollar i året, selv om lagringsvirksomheten vokser i firmaet. Oppkjøpet av båndspesialisten Storagetek har gitt Sun et større nedslagsfelt, men nye og spennende produkter må til for å friste kundene.

For Sun trenger sårt nye produkter. Første kvartal 2009 som ble avsluttet 28. september, medførte en nedgang i omsetningen på 7,1 prosent i forhold til året før. Omsetningen kom på tre milliarder dollar med et tap på 1,7 milliarder dollar, horav 1,5 milliarder dollar var nedskriving av goodwill.

Siden har børsverdien fortsatt å rase. Totalt er Sun bare verdt under tre milliarder dollar, selv med 2,6 milliarder i kontanter.

- Storage 7000 er et spennende produkt for nettverkslagring som er enkelt å installere og bruke, sier Jens Berg, teknisk spesialist på lagring i Sun.

Lagringssystemet består av en industristandard datamaskin for programvaren, flashminne og strømsparende platelagre. Enkelt oppsett, analyse av bruk og et filsystem uten praktiske grenser, sørger for effektivere utnyttelse av lagringen.

Storage 7000 kommer i tre modeller med en kapasitet på 2TB – 576 TB.

Verdien er programvare

Lagringsprodukters verdi i dag ligger i programvaren de benytter. Sun prøver å lage et skille ved å benytte rimelig åpen kildekode, sier John Webster, analytiker i Illuminata.

Fortrinnet er diagnoseprogramvaren som lar fagfolkene finne detaljer som ikke tidligere var mulig. Programvaren betegnes Fishworks (Fully Integrated Software and Hardware).

- De nye systemene forenkler radikalt måten data administreres. Dette noe av det viktigste innen lagring på flere tiår, sier John Fowler, konserndirektør for lagring i Sun.

Sun er ikke først til å benytte en industristandard datamaskin i forbindelse med lagring. EMC gjør det allerede i lagringssystemet Clariion. Sun går like fullt lenger ved å basere programvaren på Solaris, Suns Unix, og filsystemet ZFS (Zetabyte File System) med 128 bit adresseringskapasitet. Ideen er å ha så mye intelligens, at filsystemet automatisk vet hvor data skal plasseres for optimal bruk. Det gjøres ved Flash Hybrid Storage Pools.

- Sun triumferer over sine konkurrenter siden ZFS lar de mest brukte filene ligge lagret i flashminne, mens mindre brukte legges på platelagre, hevder Gene Ruth, analytiker i Burton Group.

Borre ned

Lagringsprogramvaren sørger for alle kjente funksjoner som pekerkopier (snap), speiling, datasikring ved med RAID-5 og 6, kloning, replikering, komprimering og dynamisk kapasitetsutvidelse (Thin Provisioning).

Det spennende er analysefunksjonaliteten Dtrace, som gir et grafisk bilde av lagringsproblemer. Dette er spesielt verdifullt i forbindelse ved virtualisering av tjenestemaskiner.

- Ved stor "CPU-last" kan man gjøre drill down i Storage 7000 for å finne hvilken protokoll som forårsaker det, eksempelvis CIFS, og hvilken klient, forklarer Jens Berg.

Det minste lagringssystemet Storage 7110 lagrer inntil 2 TB med data ved hjelp av fem 400 GB SAS (Serial Attached SCSI) platelagre. I tillegg benyttes flashminne på 18 GB. Lagringssystemet har en pris på 60.000 kroner.

Et enkelt oppsett gjør at mindre virksomheter kan komme raskt i gang.

- Sun beveger seg i riktig retning ved å tilby et lagringssystem som virker rett ut av boksen, sier analytiker Andrew Reichman i Forrester Research.

Storage 7210 med en høyde på 4 U tilsvarende 18 centimeter, har en kapasitet på 48 TB og benytter langsommere 1 TB platelagre og en startpris på rundt 260.000 kroner.

Tilsvarende har Storage 7410 en kapasitet på 576 TB. For økt ytelse benyttes inntil 16 flash lagringsmoduler, hver på 18 GB. Startprisen er på rundt 500.000 kroner med 12 TB.

Virtualisering