Nye produkter gir enda bedre resultater

Nye produkter gir enda bedre resultater

Tandberg viser sterke tall i andre kvartal 2009.

Finansrapporten for andre kvartal 2009 viser at Tandberg hadde en vekst i omsetningen på fem prosent fra samme kvartal i 2008. Selskapet rapporterer 204,6 millioner US-dollar i omsetning. Antall solgte enheter går imidlertid ned, til 15663 fra 16483. Dette er ned fem prosent.

Nesten halvparten av omsetningen kommer fra nord-amerika, som også har mesteparten av omsetningsveksten. I andre kvartal endte det med 99 millioner dollar mot 87,8 millioner dollar i 2008. I EMEA-området gikk omsetningen ned med en million dollar til 80,7 millioner, mens Asia og Stillehavsområdet endte på 24,9 millioner dollar, ned fra 25,3 millioner.

Et nytt satsingsområde for Tandberg er smb-segmentet. I andre kvartal kom det første produktet rettet mot disse kundene. Selskapet hevder Quick Set C20-løsningen er det første 1080p-videokonferansesystemet som er laget for smb-er. Selskapet forventer fin vekst i dette segmentet framover.

Les mer: Kompakt løsning for videokonferanser

Tandberg hevder satsningen på å bygge solide nettverksprodukter som støtter video i høykvalitet som 1080p og avanserte videomøteløsninger ("telepresence") er basis for at de holder stand eller vokser. De er svært fornøyd med at de har kommet inn hos store kunder som Bayer og Ericsson. Inntekter fra nettverksproduktene økte med med 25 prosent, mens inntektene fra konsulenttjenester steg med 22 prosent.

Les mer: Videosatsing fra Nordialog

- Fokuset på nettverk og telepresence har resultert i økte markedsandeler. Nå legges smb-markedsegmentet til for flere vekstmuligheter, sier konsernsjef Fredrik Halvorsen i en pressemelding.

Les mer: Robust samarbeidsløsning

Virtualisering