Nytt senter for lagringsstrategi

Nytt senter for lagringsstrategi

Ementor har opprettet et løsningssenter for lagringsstrategi. Første samarbeidspartner er EMC.

- Det blir enklere for brukerne, men mer komplekst for de som driver med teknologi. Det viktigste er bak veggen, men det kundene skal, er å diskutere, teste og prøve, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Ementor Norge.

Det er lagringens uhemmete vekst og kompleksitet som gjør at EMC ønsker å samarbeide med kompetansebedrifter for å anskueliggjøre problematikken for å finne en fornuftig vekststrategi.

- Virtualisering tar over datarommet. Det er viktig å planlegge vekst. Derfor gjelder det å ha en strategi på hvor data skal lagres siden verdien av dataene endrer seg over tid, fremholder Arild S. Birkelund i Ementor.

LES OGSÅ: Ementor kjøper Tomato

99 prosent tilgjengelighet kan synes tilfredstillende, men det tilsvarer et brudd på fire dager i året på tilgang til data. Hvis sammenbruddet er sammenhengende, vil mange virksomheter få problemer.

Derfor kreves det helt andre kvalitetskrav til datatilgjengelighet. Et viktig element er hvor lang tid en virksomhet er villig til å være uten data ved et sammenbrudd, et annet hvor ofte virksomheten må sikre seg for at kritiske data ikke går tapt.

- Det er viktig å klassifisere data. Alt for ofte tas det kopier av de samme dataene. Mye kan dyttes ut til alternative medier, typisk 10 – 30 prosent, fremholder Pål Aaserudseter i EMC.

Hvordan virksomhetene skal håndtere data over tid med platelagre med forskjellige profiler er en typisk diskusjon og demonstrasjon på løsningssenteret. I den forbindelse er fjerning av unødvendige kopier, deduplisering, et virkemiddel.

Virksomhetene må i mange tilfeller passe på å ta hensyn til regulatoriske krav.

LES OGSÅ: Ordkløveri for miljøet

Selv om senteret består av fellesmaskiner og lagringssystemer i form av Clariion, er det programvare som muliggjør forskjellige scenarioer. Clariion med sin kapasitet antyder at de mulige kundene er små til store norske virksomheter.

En av oppgavene er å redusere antall maskiner ved hjelp av virtualiseringsprogramvaren Vmware.

- Vår jobb er å ha dialog med kunden. Workshop er kanskje et bedre ord for hva vi gjør sammen med kundene. Vi har både HP, IBM, Sun og EMC. Jobben er å hjelpe kunden ta et riktig valg uavhengig av ”brand” fortsetter Steinar Sønsteby.

Analyse av kundens datagrunnlag med en metodikk som er uavhengig av lagringssystemer skal skape tiltro til senteret. Ett typisk område er mer effektiv håndtering av post.

Diskusjonsområder er nettverkslagring med virtualisering (SAN og NAS), veksthåndtering, arkivering av filer og post, sikkerhetskopiering, katastrofesikring og datamigrering.

- Problemstillingen ligger i kunnskap og programvare mer enn produkt. Investeringen er likt delt mellom Ementor og EMC. Vi har jobbet for å få det til. Dette er det åttende senteret. Målet er 50 sentre, sier Per Yngland, daglig leder i EMC i Norge.

Etter et samarbeid i ti år mellom EMC og bedrifter som dannet grunnlaget for Ementor, ser EMC senteret som et virkemiddel for økt omsetning.

I praksis var Per Yngland med på sette opp et samarbeid med Merkantildata, forløper til Ementor, på datalagring over for bank/finans med Symmetrix, EMCs største lagringssystem for ti år siden.

Virtualisering