På tide med Windows 7 i bedriften

På tide med Windows 7 i bedriften

Det er mye du må tenke på før du oppgraderer alle pc-ene i en bedrift til et nytt operativsystem. Slik unngår du fellene.

Det å oppgradere en bedrift med mange pc-er til et helt nytt operativsystem er ikke bare tidkrevende. Hvis du skal unngå problemer i etterkant kreves det også nøye planlegging og testing før du setter i gang.

Enhver større oppgradering bør følges av opplæring av brukerne. Sett fra en sluttbrukers ståsted er neppe Windows 7 så forskjellig fra verken Windows XP eller Vista at brukerne vil bli stående bom fast. Windows 7 har imidlertid mange nye funksjoner som kan bidra til bedre produktivitet og kanskje gjøre arbeidsdagen litt enklere – forutsatt at den enkelte faktisk er klar over funksjonene. Gammel vane er vond å vende, og du skal ikke ta det for gitt at alle i bedriften automatisk begynner å bruke søkefunksjonene, hopplistene eller noen av de andre funksjonene Windows 7 har og XP mangler.

Fungerer applikasjonene?

Den kanskje viktigste årsaken til at mange bedrifter venter med å oppgradere til et nytt operativsystem, er at man ikke er helt sikker på om alle applikasjonene bedriften bruker vil fortsette å fungere problemfritt etter oppgraderingen, og om maskinvaren takler det nye operativsystemet.

Før du starter kan det være lurt å benytte verktøyet MAP 4.0 (Microsoft Assessment and Planning) for å sjekke om maskinvaren er klar for Windows 7. Verktøyet vil generere en rapport med oversikt over maskinvare, og anbefalinger om hva du kan gjøre hvis noen av pc-ene dine ikke skulle være kompatible.

Microsoft ACT 5.0 (Application Compatibility Toolkit) kan automatisk samle inn informasjon om alle applikasjonene som er installert på bedriftens pc-er. Dette sammenlignes så med en online database, og du får beskjed om hvilke applikasjoner som er Windows 7-kompatible og hvilke som krever tilpasning. Du kan også få råd og tips om hva andre har gjort for å fikse ikke-kompatible applikasjoner.

Hvis en applikasjon skulle vise seg å ikke være kompatibel med Windows 7, finnes det flere muligheter. I noen tilfeller holder det å kjøre applikasjonen i en kompatibilitetsmodus (settes under «egenskaper» for applikasjonen). I andre tilfeller er det laget såkalte «shims», som kan fikse ikke-kompatible applikasjoner.

Skulle det mot formodning ikke være mulig å få applikasjonen til å fungere, har Windows 7 nok et ess i ermet. Med den nye Windows XP Mode-funksjonen skal i teorien alt av programvare som fungerer under XP også fungere under Windows 7. XP Mode må installeres i etterkant (men er gratis), og er basert på Microsoft Virtual PC. Men det hele gjøres slik at brukeren ikke merker noen ting, selv om applikasjonene egentlig kjører på en Windows XP-installasjon i en virtuell maskin i bakgrunnen. Brukeren ser aldri Windows XP, og applikasjonene startes fra startmenyen i Windows 7 og kjører side om side med Windows 7-applikasjonene.

XP Mode krever støtte i maskinvaren (noen Intel-prosessorer mangler støtte) og at BIOS er konfigurert riktig.

Effektiv utrulling

Både Microsoft og andre selskaper leverer verktøy som kan gjøre det enklere å rulle ut Windows 7 i bedriften.

– Ved å bruke en hel- eller delautomatisert utrullingsmetode kan man spare mye tid, penger og frustrasjon, sier Olav Tvedt i selskapet Tvedt.info til PC World Norge. Tvedt har en MVP-tittel («Most Valuable Professional) fra Microsoft, og er en av Norges fremste eksperter på utrulling av Windows i bedrifter.

Mange av de mest avanserte løsningene koster penger, som for eksempel Symantec Altiris, Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) og Novell ZenWorks. Men det finnes også utmerkede gratisprodukter fra Microsoft, som Windows Deployment Services (WDS) og Microsoft Deployment Toolkit 2010 (MDT). MDT 2010 kan brukes til å distribuere alle versjoner av Windows via nettverket, inkludert installasjon av maskinvaredrivere, programvare og Windows-oppdateringer.

– Den enkleste er WDS, som de fleste kan klare å sette opp på noen timer, forteller Tvedt.

Med WDS kan du rulle ut et image av Windows 7. Et image kan være filer rett fra installasjons-DVD-platen, eller du kan lage et image fra en maskin som du setter opp med programmer, filer og innstillinger. Deretter «klones» denne maskinen, slik at du ruller ut «ferdige maskiner» hvor alt er installert. Det hele ligner på løsninger som Symantec Ghost, men fra og med Windows Vista er du ikke lenger avhengig av å ha forskjellige imager for hver eneste maskinvareplattform. I bedrifter med mange ulike pc-er kunne det å distribuere en Windows-installasjon ut til alle disse pc-ene være litt av en utfordring, men ifølge Tvedt er dette blitt langt enklere etter at Vista kom.

Tvedt anslår at en typisk installasjon vil ta mellom 15 og 25 minutter hvis du bruker WDS, avhengig av nettverk og hvor mye data som er puttet inn i hvert image. Du slipper også å bruke DVD, da du kan boote pc-ene via nettverket (PXE boot).

Tar vare på brukerdataene

Microsofts MDT 2010-verktøy kan bruke WDS for å la pc-ene boote opp fra nettverket, men dette verktøyet har ifølge Tvedt mange flere muligheter enn WDS alene, selv om det er litt mer arbeid å sette opp. Med MDT kan du lage egne installasjons-DVD-er, og du kan under installasjonen få opp en liste over tilgjengelige applikasjoner, og installere dette som en del av installasjonen av operativsystemet.

En av de største fordelene med MDT i forhold til WDS er at du kan ta vare på brukernes data ved hjelp av Microsoft-verktøyet User State Migration Tool (USMT).

Verktøy du betaler for, som SCCM, Altiris og ZenWorks, gir ifølge Tvedt veldig mange muligheter – men krever en god del å sette opp. En av fordelene med disse verktøyene er at du har såkalt «zero touch installation» (ZTI), som betyr at brukeren ikke behøver å gjøre noe som helst på maskinen. Alt gjøres fra en sentral administrasjonskonsoll.

Oppgradering

Skal du oppgradere eller reinstallere? Det beste er ofte en full reinstallasjon, etter at du har tatt vare på brukerinnstillinger og dokumenter, selvfølgelig. I mange tilfeller ønsker du kanskje likevel å oppgradere. Da er det greit å vite at Windows XP ikke kan oppgraderes direkte til Windows 7, men at du må gå via Vista. Dette kan være ganske tungvint.

En annen mulighet er å bruke Microsoft-verktøyet USMT til å ta vare på alle brukerdata, før du installerer Windows 7. Eller du kan bruke Easy Transfer-verktøyet som følger med Windows (kan eventuelt lastes ned og installeres fra Microsofts nettsider).

Glemte du noe?

Bruker du ikke Easy Transfer eller USMT så kan det være fort gjort å glemme viktige data.

Tvedt forteller at det er veldig vanlig at man glemmer for eksempel å overføre favoritter i nettleseren, samt e-post som ligger lokalt. Hans tips er å kjøre en nyinstallasjon uten å formatere. Da vil alle brukerdata bli kopiert inn i en mappe som heter «Windows.old», hvor det meste av dokumenter og andre brukerfiler vil ligge.

Kritiserer XP Mode

Selv om XP Mode reduserer risikoen ved å oppgradere til Windows 7, og gjør det mulig for bedrifter å fortsette å kjøre gamle applikasjoner, har Microsoft også fått kritikk for løsningen. Richard Jacobs i sikkerhetsselskapet Sophos mener XP Mode kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og hevder det ikke er noen form for administrasjon av den virtuelle XP Mode-maskinen.

Ifølge Jacobs deler XP Mode mapper og maskinvareenheter med vertsmaskinen (Windows 7), men ikke sikkerhetsinnstillinger, sikkerhetsprogramvare, programvareoppdateringer, og så videre. Den virtuelle XP-maskinen arver med andre ord ikke sikkerheten fra vertsmaskinen, og du er nødt til å administrere sikkerheten til XP separat.

– XP Mode er ingen dårlig idé, men uten innebygget administrasjon er det en sikkerhetsmessig katastrofe, sier Jacobs.

Olav Tvedt i Tvedt.info er ikke helt enig med Jacobs, og viser til at man kan bruke Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) til å administrere virtuelle Windows XP-miljøer. Samtidig kan man melde inn XP Mode-maskinene i domenet og på den måten få lagt dem inn i den administrasjonsløsningen man ellers bruker.

Nyttige lenker

* Windows7.no - Generell informasjon om Windows 7

* Microsoft.com/springboard - Informasjon om utrulling og drift av Windows

* TechNet - Microsoft TechNet-side om utrulling av Windows 7

* TechNet - Informasjon om migrering fra XP til Windows 7

* Deployvista.com - Uavhengig ressurs om Windows 7-migrering (til tross for navnet)

* Microsoft.com/virtual-pc - Windows XP Mode

Virtualisering