Profittkameratene går sammen

Profittkameratene går sammen

EMC, Cisco og VMware gir kanalen mest profitt. Nå satser de sammen på komplette bedriftsinterne skyløsninger.

Kanalens mest profittgenererende selskaper går nå sammen for å skape det ultimate virtualiserte datarom. En felles pressemelding forteller at Cisco og EMC, sammen med VMware nå har gått sammen i en koalisjon kalt Virtual Computing Environment.

Koalisjonen har naturlig nok blitt skapt for å forbedre kundenes forretningsdrift gjennom en bedre og mer fleksibel it-infrastruktur. Den forbedrende infrastrukturen skal bidra til lavere it-utgifter, mindre energiforbruk og bedre utnyttelse av fysisk arealet. Den nye er ifølge selskapene et gjennomgripende virtualisert datarom og en overgang til en intern, skybasert infrastruktur.

Bedriftsintern cloud computing

Det sentrale i deres felles vision for framtidens it-infrastruktur er en bedriftsintern cloud computing. Denne private skyen er en sikkerhetskontrollert virtuell infrastruktur for en organisasjon eller bedrift.

Den private skyen kan styres enten av bedriften eller en tredjepart, og kan være lokalisert både internt, eksternt eller i en kombinasjon. En privat sky skal kunne være en sikker og kontrollert infrastruktur tilpasset en moderne bedrifts krav til en innovativ forretningsdrift. Og alt dette til en betydelig lavere kostnad.

For alle størrelser?

Koalisjonen av de tre skal kunne tilby dette til organisasjoner i alle størrelser. Disse vil kunne få tilgang til et, i trioens egne ord; dramatisk effektivt datasenter som vil gi signifikante innsparelsen både på drift- og investeringssiden. Det beste er at organisasjoner ikke lenger trenger å velge mellom gode og gjennomprøvde enkeltteknologier (best-of-breed) kontra komplette ende til ende-løsninger fra en leverandør.

Rent konkret lanserer nå trioen noe de kaller Vblock Infrastructure Packages som skal understøtte strategien bak private skyer. Vblock er fullt integrerte, testede, validiserte, klare til bruk og skalerbare infrastruktur-pakker. Dette er komplette dataløsninger som inkluderer virtualisering, nettverk, lagring, sikkerhet og styringsprogramvare basert på det beste fra Cisco, EMC og VMware.

Virtualisering