Sikker lagring er viktigst

Sikker lagring er viktigst

Databeskyttelse er viktigst innen lagring i 2009, viser ny undersøkelse. Men kunder og forhandlere vil vite mer om lagringskonsolidering.

Techtarget har gjennomført en undersøkelse blant amerikanske forhandlere, systemintegratører og konsulenter om utsiktene i lagringsmarkedet i 2009.

Ikke overraskende merkes effektene av finanskrisen også i dette markedet. 57 prosent sier dagens økonomi og mindre kundebudsjetter er det største hinderet når de skal selge lagringsløsninger og relaterte tjenester.

Den nest største utfordringen er å demonstrere verdien og besparelsene for kunden, mens 35 prosent sier prisene fra produsentene er en av de største utfordringene.

Utfordringer uten direkte tilknytning til finanskrisen havnet naturlig nok nederst på listen. Enklest å forholde seg til nå er god nok opplæring og trening for de ansatte, å møte kravene i produsentenes partnerprogrammer og å samordne tilbudene til kundeles ønsker og behov.

Blant de største tekniske utfordringene er interoperabilitet, komplekse produkter og problemer knyttet til konfigurasjon og utrulling.

Virtualisering mindre viktig

Når det gjelder hvilke teknologier, produkter og tjenester som vil være viktigst for forhandlerne i 2009 havner sikkerhet høyt opp på listen. Katastrofegjenoppretting, datasikkerhet og programvare for backup er rangert som de tre viktigste områdene.

Interessant nok lander to av de teknologiene som har fått mest oppmerksomhet i 2008 henholdsvis bare på en åttende og en 12. plass på listen over de viktigste teknologiene. 29 prosent av forhandlerne synes lagringsvirtualisering er viktig og 21 prosent opplever deduplisering som viktig.

Til sammenlikning viser en annen undersøkelse Techtarget har foretatt blant sluttbrukere at rundt 21 prosent vurderer å virtualisere eksisterende lagringsløsninger i år, og at nærmere 30 prosent allerede har virtualisert deler av sin lagringskapasitet.

Kundene har heller ikke mistet interessen for deduplisering. Rundt 55 prosent av respondentene i sluttbrukerundersøkelsen sa at deres investeringer i deduplisering ville øke eller holde seg på samme nivå i 2009 som i 2008.

På spørsmål om hvilke teknologier forhandlerne ønsker å lære mer om hopper imidlertid lagringsvirtualisering til en tredjeplass på listen bak sikkerhet og katastrofegjennoppretting. 32 prosent av respondentene kunne tenke seg å vite mer om virtualisering mens bare 20 prosent av respondentene vil lære mer om deduplisering.

Treg lagringsoutsourcing

To andre nye teknologier som også har fått mye oppmerksomhet i det siste, scoret også relativt lavt blant forhandlerne i undersøkelsen.

Nettbasert lagring, en del av cloud computing, ble bare nevnt som viktig for av 13 prosent av respondentene. Samtidig øker kundenes interesse raskt. I fjor høst svarte bare 14 prosent av kundene at de hadde planer om å outsource lagringen sin, mens andelen hadde økt til 21 prosent da undersøkelsen ble gjennomført på nytt våren 2009.

SSD er en annen teknologi som får mye oppmerksomhet, men dette blir bare ansett som en viktig teknologi for 11 prosent av forhandlerne. Kun 6 prosent av kundene vil implementere lagringsteknologien i år, mens 10 prosent vurderer det aktivt.

LES OGSÅ: Se, et it-område i vekst!

Virtualisering