Slik innførte Posten nettsky

Slik innførte Posten nettsky

Er svært fornøyd med sin nye løsning basert på virtualisering og Cloud Computing.

Mens mange fortsatt stiller seg avventende til nettskyteknologi, har Posten tatt sitt første steg ut i en større verden. Gammel mellomvare-løsning er byttet ut med virtualisering og nettsky.

Les mer:

Europiske smb-er velger nettsky

Det nye systemet er basert på Oracle SOA Suite v.11g og Salesforce. Løsningen er levert av konsulentfirmaene Capgemini og Accenture i sammarbeid med Posten. Capgemini har levert skytjenesten basert på Salesforce, og Accenture har utviklet SOA-tjenestene som knytter Postens systemer sammen mot skytjenesten.

- Posten valgte virtualisering med Oracle SOA Suiteblant annet på grunn av våre krav til driftsstabilitet og fleksibilitet i utnyttelsen av hardware-plattformen. Vi valgte derfor Oracle SOA Suite 11 som inkluderer appserveren Weblogic. Vi bruker mye Oracle, så det var et strategisk valg, sier Hans Petter Egeland i Posten.

Les mer:

- SOA lever i beste velgående

Imponert over hastighet

Den nye tjenesteorienterte løsningen gjør hverdagen enklere for Postens ansatte. Å søke i pakkesporing og kundedatabaser krever ikke lenger mange applikasjoner, og en kundebehandler kan for eksempel søke etter informasjon fra tre til fire systemer i ett og samme brukergrensesnitt. I følge Egeland er responstiden veldig bra.

Planleggingen begynte høsten 2010, og tjenesten ble utviklet og implementert i løpet av fem måneder fra januar i år. Løsningen har vært i produksjon siden første juni, og Egeland er imponert over hastighet og tilgjengelighet.

- Dette er mitt første møte med nettskyen, og jeg er veldig imponert over responstid og bruk av løsningen. Hverken skytjenestene eller SOA-pakken har vært nede, og de eneste problemene har vært småtteri knyttet til single-sign-on og infrastruktur. Trendanalyser viser en svært komfortabel ytelse.

Les mer:

Slik flytter du alt til nettskyen

Full oversikt

En fordel Posten har hatt med SOA og nettsky er lavere kostnader og stabilitet fra produkssjonsstart. Det har også vært høyt fokus på automatiserte tester av alle SOA-tjenestene.

Accenture utviklet tjenesten Loggtjenesten spesielt for Posten. Loggtjenesten gjør det enkelt, også for ikke-tekniske medarbeidere å ha full oversikt over systemstatus og alle meldinger i systemet. En nyttig funksjon er at Loggtjenesten kan kalles eksternt, utenfor SOA.

- Man ønsker ofte full kontroll på alt, det er ofte en balansegang. Loggtjenesten bidrar til bedre overvåkning av all trafikk mellom skytjenesten og Postens egne systemer Det er mindre administrasjon, forteller Egeland.

Les mer:

Slik får du kontroll på skykostnadene

Nytt for Accenture

Prosjektleder Tonny Gundersen fra Accenture kan fortelle at samarbeidet med Posten er et av de første prosjektene selskapet har hatt rundt bruk av nettsky i Norge. Det var flere utfordringer som måtte takles.

- Posten har slitt med sporbarhet mellom de ulike integrasjonene. Vi etablerte infrastruktur fra bunnen, og brukte mest tid på det. Det ble også brukt mye tid på sikkerhet rundt Salesforce i nettskyen.

Gundersen er godt fornøyd med resultatet.

Les mer:

Dette bør du vite om nettsky-juss

Spennende sommerjobb

Accenture har i mange år tilbudt sommerprosjekter der målet er å tiltrekke seg unge talenter samt å bygge gode samarbeidsforhold med universiteter og høyskoler. I år fikk 49 av 1556 søkere tilbud om sommerjobb etter først å ha vært igjennom en lang søkeprosess.

Studentene som slapp igjennom nåløyet og fikk sommerjobb er fordelt på flere ulike prosjekter som er nært knyttet opp mot Accentures oppdrag. Blant sommerens prosjekter er å trekke ut kjernefunksjonaliteten fra Posten-prosjektet, inkludert Loggtjenesten, og pakke inn løsningen til bruk for andre kunder.

Les mer:

Kritiske data lagres ikke i skyen

Virtualisering