Slik skal Vmware inn i nettskyen

Slik skal Vmware inn i nettskyen

Vsphere 4 er Vmwares første forsøk på å skape ett grunnlag for cloud computing.

- Det er store gap mellom hva Microsoft og Google mener er Cloud. Vmware vil bringe Cloud inn i virksomhetenes datarom, sier Matt Piercy, regiondirektør for Nordeuropa i Vmware.

At Vmware har grepet fatt i motebegrepet Cloud er forståelig, men det som skjer i datarommet har lite med Cloud å gjøre før ledelsen ser på sin interne it-leveranse som en tjenesteavtale. Det krever en faktureringsløsning, men det er fremdeles fremtid.

Men Vsphere 4 er et stort fremskritt for å forene industristandard tjenestemaskiner som en effektiv ressurs for å betjene mange applikasjoner med færre maskiner.

SE OGSÅ: Videoreportasje fra Vsphere-festen i Silicon Valley

Videre er det starten på å koble mange maskiner sammen til en stor bearbeidingsressurs.

Når Vsphere 4 kan leveres er fortsatt usikkert, men det skal være klart før utgangen av andre kvartal i år.

Betydelig

Vsphere 4 som er en betydelig oppgradering av Vmwares ressurstildeler ESX 3, innfører feiltoleranse, virtuell nettverkssvitsj, skrittvis tildeling av lagring, bedre flytting av lagrede data og sikkerhetssoner.

- Vi ønsker å skape et høyere nivå av enkelhet. Målet er effektivitet, kontroll og valg, fortsetter Matt Piercy

Ifølge Vmware går 72 prosent av it-budsjettet til å holde applikasjonene og utrustningen gående. 28 prosent går til å skape forbedringer. Derfor er målet til Vsphere å skape enkelhet.

Hva Vsphere legger opp til er å skape det datamaskineriet man drømte om på begynnelsen av dette tiåret, dataverket eller it-utility. Forutsetningen er industristandard maskiner.

Tjeneste

Applikasjonene skal leveres som en tjeneste. Det skal være fornuftig priset med betaling for hva man virkelig bruker, alltid tilgjengelig, pålitelig, med et sett med alternative leverandører.

- Det skal ikke være låsing til en teknologi. Derfor blir det lavere prising for alt man gjør, hevder Matt Piercy.

Låsingen unngås på grunn av Intels arkitektur hvor instruksjonssettet fra mer enn 20 år tilbake fortsatt gjelder selv om mye er lite hensiktsmessig, når det ikke er behov for å ta historiske hensyn. Like fullt blir det låsing til Vmware.

Les om Vcompute, Vnetwork og Vstorage på neste side!

Les om:

Virtualisering