Spår eventyrvekst for virtualisering

Spår eventyrvekst for virtualisering

Virtualiseringsbølgen trosser finanskrisen og vokser 43 prosent i år, tror Gartner.

Analyseselskapet Gartner har kikket i spåkulen, og denne gangen sett nærmere på virtualisering. De spår at inntekter fra virutaliseringsprogramvare, finanskrise til tross, vil vokse fra 1,9 milliarder amerikanske dollar til 2,7 milliarder amerikanske dollar.

Om virtualiseringen vokser i hastigheten det ser ut til, vil den globale bruken øke fra 12 prosent i 2008 til 20 prosent i 2009. Motivasjonen for it-avdelingene er kostnadsreduksjon.

Tre segmenter

Definisjonen fra Gartner innebærer både virtualiseringshåndtering/administrering (såkalt server virtualisation managment) og selve serverinfrastrukturen (server virtualisation infrastructure) samt gjestedesktop (såkalt hosted virtual desktop - kort fortalt brukermiljøet fra en vanlig pc kjørt som virtuell maskin via sentral server).

Gartner tror særlig på vekst for gjestedesktop, fra 74,1 millioner amerikanske dollar i fjor til 298,6 i år. Styringsprogrammer vil vokse 42 prosent, til 1,3 milliarder og infrastrukturprogramvare vil vokse 22,5 prosent til 1,1 milliarder.

- Styringsprogrammer i form av virtualiseringshåndtering vil være primærkilden til vekst ettersom programvarefunksjonalitet i hypervisoren - selve nøkkelen i virtualisering av en server - raskt beveger seg mot maskinvare. Mer funksjonalitet i infrastrukturen gir teknologileverandører en ekstra inntektskilde og konkurransefordeler, sier forskningsdirektør Alan Dayley i Gartner.

Flere med gjestedesktop

Selskapet tror også kategorien gjestedesktop vil bre om seg mot 2013 etter hvert som folk ser mulighetene ved å kjøre flere images via virutaliseringsserver på klient fremfor å ha kontor-pc-er med egne operativsystem. Med dette følger ytterligere behov for håndteringsprogramvare, for selv om mange slike images er sentraliserte og standardiserte, er det fortsatt ingen klar medisin for hvordan man skal håndtere alle gjennom hele sitt livsløp.

Gartner roper varsku og ber folk overveie totalprisen av gjestedesktop mot tradisjonelle pc-er i forkant.

Når det gjelder leverandører, tror Gartner Microsoft vil utfordre Vmware på infrastrukturnivå, og gjøre det særlig bra i SMB-markedet.

Det er mange leverandører av håndteringsprogrammer, og fremdeles uklart hvem av disse som vil ta en ledelse. Men «de fire store», BMC Software, CA, HP og IBM/Tivoli, vil konsolidere markedet etter hvert som markedet modnes.

Gjestedesktopmarkedet er på sin side overfylt, forvirrende og fullt av lykkejegere, og dermed kan alt skje, ifølge Gartner.

Hva med det norske markedet? Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Virtualisering