Speiler nedover for høy tilgang

Speiler nedover for høy tilgang

Hva om man utvidet feltet for høytilgjengelighet og sikre løsninger. Virtualisering og prismodell gjør dette til en mulighet for vanlige bedrifter og ikke bare gigantene.

Boston-baserte Marathon har nylig sluppet to vesentlige oppdateringer til produktporteføljen. Selskapet spesialiserer seg på å levere løsninger for å levere kostnadseffektive høytilgjengelighetsløsninger. EverRun MX og EverRun MX Extend er to varianter av dette. Extend inneholder også katastrofegjenoppretting.

De vil levere til bedrifter som ønsker høyere feiltoleranse, oppetid og sikkerhet, men som tidligere ikke har sett seg råd til tunge investeringer for å få dette til. Tall hentet fra IDC antyder at nedetid koster over 220 milliarder dollar i året, basert på tall fra Europa og Nord-Amerika alene.

Høytilgjengelighetsløsninger har gjerne betydd kostnader som har vært så høye at kun svært få og store selskaper har valgt å ta dette i bruk. Mange har valgt å kjøre uten noen spesielle løsninger.

En helt vanlig løsning har vært ulike typer sikkerhetskopiering og katastrofegjenoppretting. Ulempen har vært nedetid og fare for at feil forplanter seg og forlenger nedetid. Risikoen er høy siden mange virksomheter har gjenopprettingsrutiner som aldri har vært testet.

Skalér i vei

Det er snakk om en programvarebasert løsning for speiling mellom servere med symmetrisk multiprosesserings-teknologi. Nytt er at flerkjerneprosessorer og tilhørende applikasjoner kan kjøre på løsningen. Det er ikke behov for noe lagringsnettverk (SAN) i bakkant.

Kjernepunktet er at det er standard servere som kan ta løsningen i bruk, noe som drar ned kostnaden. Eventuelle potensielle feil varsles slik at man kan bytte ut deler før det feiler totalt. Og selv om det skal feile, er det redundans i systemet som gjør at oppetiden likevel fungerer.


Slik kan EverRunMX-prinsippet se ut.

Selskapet startet opprinnelig tilbake i VAX-tiden, så det er ingen novise med å tenke store løsninger eller stabil høytilgjengelighet. De hevder at løsningen er lavt priset og så enkel å sette i verk og drifte at det egner seg for helt vanlige bedrifter. Den egner seg for alle Windows-applikasjoner og gir rom for full skalering.

Ingen katastrofe

Extended-versjonen legger til CA ArcServe Disaster Recovery. Denne løsningen er for de som ønsker høy sikkerhet for alle komponentene i datasenterinfrastrukturen Marathon er i. Dette innebærer asynkron replikering av et EverRun-system til en annen lokasjon. Den kan være fysisk eller i skyen. Skifte til reserven vil for de fleste klienter gå uten merkbar nedetid.

- Vi støtter de fleste katastrofegjenopprettingssystemene. Med CA er den løsningen som fungerer best og vi har sertifiserte resultater, sier Rob Ciampa, markedsdirektør i Marathon Technologies.

Han poengterer at det er høy grad av automatisering som gir høy oppetid og lave driftskostnader. Overvåking, sikkerhetskopiering og gjenoppretting av mindre feil krever ikke driftspersonell.

Det er også et poeng at reservelokasjonen ikke har krav til spesiell maskinvare. Standard virker her også, noe som gir kostnadskontroll også om man vil utvide oppetiden mer enn hva en speilet løsning gir.

Interessant prising

I Norge er det Commaxx som er distributør. Der mener de løsningene passer norsk virksomhetsstruktur og kvalitetskrav.

- Vi ser at priser for et basalt system kan komme ned i under 100 000 kroner, sier Lau Sørensen, som er produktansvarlig hos Commaxx. Han mener det er rom for denne type løsninger for flere norske virksomheter som allerede har tatt i bruk virtualisering i datasentre.

Forskjellige tjenesteleverandører har også en mulighet til å øke service-nivået til sine kunder uten massive investeringer.

Oppsettet av et EverRun-system er basert på enkel pek-og-klikk-veivisere. Den støtter virtuelle maskiner som kjører Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V eller VMware.

Virtualisering