- Strategisk skifte i it-avdelingen

- Strategisk skifte i it-avdelingen

Brukere forlanger it-løsninger på alle mobile enheter i norske bedrifter.

Seks av ti it-avdelinger har fått krav fra ledelsen om å legge til rette for leveranse av it-tjenester til alle typer enheter. Fire av ti sier at de merker økt pågang i kravene fra brukere som ønsker å ta i bruk smarttelefoner eller nettbrett som Ipad, viser en fersk undersøkelse utført blant nærmere 400 norske Citrix-kunder.

- Dette er et paradigmeskifte for de fleste it-avdelinger og handler mindre om taktiske teknologivalg, og mer om et strategisk skifte. It-avdelingen skal nå bli en tjenestetilbyder som i større grad legger til rette for at virksomheten skal nå og overgå sine mål gjennom å gjøre brukerne enda mer produktive, sier Kurt Svenson, nordisk markedsdirektør i Citrix.

– I tillegg kommer nye generasjoner inn i arbeidslivet med nye krav og forventninger. It-avdelingen bør derfor ligge i forkant av utviklingen ved å innføre rutiner som gjør at de ansatte får det de trenger, når de trenger det, og på de enhetene de ønsker å bruke, sier Svenson.

Mer virtualisering

Seks av ti skal rulle ut virtuelle arbeidsflater, brorparten hadde allerede kjøpt de nødvendige lisensene. Svært mange sier også at de vil rulle Windows 7 samtidig.

Servervirtualisering fortsetter å være på topp av agendaen. Tre av ti planlegger ytterligere investeringer i sikkerhetsløsninger, og 20 prosent vil prioritere å øke trafikken i WAN og mot avdelingskontorer. Rundt halvparten skulle investere i ny maskinvare.

I mål med Windows 7

Over halvparten indikerte nye prosjekter i 2011. 55 prosent hadde fokus på Windows 7 neste år.

- Sammenlignet med tilsvarende undersøkelser kan dette lave tallet tyde på at mange allerede er i mål med migreringen til Windows 7, mener Svenson.

Nærmere 400 norske it-eksperter besvarte den nettbaserte undersøkelsen. Rundt 75 prosent støttet mer enn 100 brukere i sitt IT-miljø. 12 prosent oppga mer enn 5000 brukere. Over halvparten leverte tjenester til over ti lokasjoner. Ingen oppga at de ikke var involvert i beslutninger rundt IT-investeringer. 20 prosent var beslutningstagere, ytterligere 20 hadde budsjettansvar, men behøvde godkjennelser for beslutningen.

Les om:

Virtualisering