Treg it-vekst også i år

Treg it-vekst også i år

It-investeringene på vei opp, men er ikke tilbake på topp før i 2014.

Etter katastrofeåret 2009 er it-markedet på vei tilbake. Analyseselskapet Gartner har justert tallene sine for 2010 og tror på en vekst på 5,3 prosent i år. Totalt betyr det at svimlende 3400 milliarder dollar omsettes i it-bransjen, altså over, 20.000 milliarder kroner.

For 2011 forventer Gartner en ytterligere vekst med 4,2 prosent til 3500 milliarder dollar.

- Som oppfølging av den sterke avslutning i 2009 ser vi et robust marked i de første tre månedene i år. Kombinert med en kontinuerlig forbedring i den internasjonale økonomien fører dette til et solid år for it-investeringer i 2010, konkluderer Richard Gordon, forskningsdirektør i Gartner, i en pressemelding.

Valutakurs

Men det er ikke bare skyfritt på himmelen, ifølge Gordon. Han påpeker at veksten må sees i sammenheng med det elendige fjoråret, som var preget av finanskrise og valutasvingninger.

- Det er viktig å innse at rundt fire prosent av denne oppgangen skyldes verdien av dollaren. Justert etter valutakursene er veksten rundt 1,6 prosent i år, etter å ha falt med 1,4 prosent i fjor, sier han.

Gartner opererer med fire kategorier innen it; Maskinvare, programvare, it-tjenester og telekom. Veksten er temmelig jevnt fordelt over alle fire, mellom 5,21 og 5,7 prosent, mens nedgangen viste store forskjeller. Maskinvaresegmentet falt med 12,5 prosent i 2009, mens programvaresegmentet ”bare” mistet 2,1 prosent av omsetningen.

Telekom er størst av de fire, og utgjør nesten halvparten av alle it-investeringer.

- Ikke før 2014

Investeringer i maskinvare øker med 5,7 prosent i år til 353 milliarder dollar. Det er først og fremst forbrukere som kjøper bærbare pc-er som står for veksten. Nye investeringer i maskinvareparken skjer også i forretningsverdenen, men det går fortsatt tregt.

Ifølge Gartner vil det ta flere år før maskinvaremarkedet for næringslivet er tilbake til 2008-nivået, sannsynligvis ikke før 2014.

Det er datalagring som øker mest. Ifølge Gartner skjer investeringer i servere mest i lavende-segmentet. Virtualisering og i mindre grad cloud computing stimulerer investeringer over lengre perioder.

- Maskinvaresegmentet ble hardest rammet i 2009. Vi forventer også den største oppgangen i dette segmentet. Forbrukerne står for rundt fire prosent av oppgangen, mens det profesjonelle markedet tar for seg den siste prosenten. Det skjer også fordi vi vil se de første utslag av migrasjoner på grunn av Windows 7, sier Gartners George Shiffler.

Noen av de heteste områder for programvare frem til 2014 er virtualisering, sikkerhet, dataintegrering og –kvalitet og Business intelligence. Les videre på neste side!

Virtualisering