Trenger bedre sikkerhet på brett

Trenger bedre sikkerhet på brett

Helsevesenet vil bruke nettbrett, men høye krav til sikkerhet bremser bruken.

Ingen tvil om at det er nettbrettår i år. Etter at Apple omstartet dette markedet i fjor, er dette året hvor utvalget tar seg opp. Leverandørene har skissert over nitti nye enheter dette året. De fleste er basert på Google Android, men Windows 7, RIM og HP WebOS vil også være representert.

Det åpner for spennende muligheter for ny bruk. Nettbrettene som fleksible og mobile leverandører og mottakere av informasjon er kun i starten. Spesielt i miljøer der det å være på farten er en normal arbeidsdag. Helsesektoren er et typisk valg.

Mangfoldig valg

Nylig supplerte Vmware sin arge virtualiseringskonkurrent Citrix med en nettbrett-løsning, ett år på etterskudd.

Citrix lanserte sin Receiver like etter at Ipad ble lansert i fjor. Dette er en løsning for å få virtuell arbeidsflate (virtual desktop infrastructure, vdi) til nettbrettet. Slik kan et fullfunksjonelt system som Windows brukes på rudimentære systemer som Ipad. Vmware Vclient er foreløpig kun for Ipad, mens Citrix også leverer sin Receiver for Android og Blackberry. De har også lovet støtte for HP WebOS.

Begge leverandørene framholder helsesektoren som åpenbare bruksområder. Tilgang til å se pasientinformasjon og logge journalinformasjon for helsearbeidere anses å spare tid. Det skal også frigi tid til omsorg og pleie av flere.

En virtuell arbeidsflate gir sikker innlogging og mulighet til å flytte mellom flere arbeidsplasser uten krevende innlogginger. Eller man kan ta med seg sesjonen i et nettbrett. Sikkerheten i en vdi-løsning kan heves med tonivåautentiseringsløsninger.

Ikke alt går i helse

Kravene til sikkerhet gjør imidlertid at ikke alt kan gjøres fra nettbrett i dag. For eksempel kan de sentrale systemene i Norsk Helsenett ikke oppdateres.

- Etter reglene i Norsk Helsenett er det ikke mulig å bruke nettbrettene til å legge inn informasjon i det sentrale informasjonssystemet. Der kreves en to-nivåautentisering med smartkort. Det som savnes nå er et nettbrett hvor det enten er mulig å bruke et smartkort på fornuftig vis, eller der det finnes en tpm-brikke i enheten, sier Ole Kristian Lona, teknologievangelist hos Citrix i Norge.

- Det er ikke dermed sagt at det ikke er sikre måter å bruke nettbrett uten disse to mekanismene. To-nivå-autentisering med SecurID eller løsninger som er vanlig med nettbankbruk i Norge holder det også.

Tpm-brikke (Trusted Platform Module) er en standard som pc-produsentene bruker i sine hovedkort for profesjonelle pc-er. Det er en sikker maskinvarebasert lagring av nøkler og sertifikater loddet til hovedkortene og med kontrollert tilgang. De er tilnærmet uknekkelige uten egnet programvare, nøkler og passord. Les videre på neste side!

Virtualisering