Virtualiserer WLAN-kontrollerne

Virtualiserer WLAN-kontrollerne

Meru Networks bringer virtualisering inn i trådløse nettverk slik at hver bruker får sitt dedikerte WLAN.

Meru har innført en ny virtuell portteknologi i sine trådløse nettverksprodukter. Ifølge selskapet får nå hver klient sitt eget dedikerte virtuelle trådløse nettverk. Dermed skal det på samme måte som med dedikerte porter på en kabelbasert svitsj være mulig for bedrifter å få kontroll over de trådløse ressursene og fordele dette likt på hver klient.

I 2003 lanserte Meru begrepet trådløse «virtuelle celler», som aktiverer alle trådløse aksesspunkter i et nettverk, for å dele en felles radiokanal. Denne teknikken fjerner brudd av fysiske grenser mellom aksesspunkter, eliminerer interferens og brudd («handoffs») på klienter som beveger seg rundt i nettverket.

Med innføringen av virtuell portteknologi, kan felles ressurser i de virtuelle cellene bli partisjonert i flere virtuelle WLAN, som gir hver klient sitt eget WLAN. Dette dedikerte virtuelle WLANet beveger seg ifølge Meru med brukeren.

Både den virtuelle celleteknologien og den virtuelle portteknologien er fullt ut basert på IEEE 802.11-standarder. Det er ikke krav om noen spesiell klientprogramvare.

Selskapet hevder også at dette kan gi en besparelse på opptil en tredel færre aksesspunkter i forhold til mikrocelle-arkitekturer fra andre WLAN-leverandører, ettersom alle aksesspunkter i den virtuelle cellearkitekturen er skrudd opp til full effekt. Mikrocelle-metoden krever at aksesspunkt som kan høre hverandre er tvunget til å bruke forskjellige kanaler.

Med Merus virtuelle cellearkitektur, deler alle klienter en enkelt, felles IEEE 802.11 Basic Service Set Identifier, eller BSSID (MAC, eller Media Access Control adresse i Wi-Fi-nettverk). Med den nye virtuelle portteknologien har hver klient sine egen unike BSSID. Dette muliggjør inndeling av felles RF-ressurser i virtuelle porter, slik at laveste felles nevner blant klienter ikke lenger bestemmer hastigheten og båndbredden.

Dermed skal bedriften kunne utøve presis kontroll over opplink- og nedlink-hastigheten for hver klient på samme måte som i et kablet nett. Ifølge selskapet forblir denne ytelsen konstant for en bærbar datamaskin, telefon eller andre trådløse enheter uansett hvilket fysisk aksesspunkt deres pakker passerer gjennom.

Dette skal også gi bedre sikkerhet, og for eksempel multicast-trafikk beregnet for en klient kan ikke avlyttes eller endres av uvedkommende. Nettverksproblemene er da isolert til klientens tilkoblinger alene, feilsøking og debugging kan gjøres på en klient-til klient-basis i sanntid, uten å forstyrre resten av nettverket.

Virtuell portteknologi er inkludert i Merus System 3,6 programvare som er tilgjengelig nå. Merus kunder med aktiv supportkontrakt kan oppgradere til virtuell portteknologi uten merkostnad.

Virtualisering