Virtualisering bedre enn virkeligheten

Virtualisering bedre enn virkeligheten

Det tar som regel tid å få nytteverdi ut av ny teknologi. Det er ikke tilfelle med virtualisering, mener IDC.

STOCKHOLM: Ved å få en industristandard tjenestemaskin til å opptre som fem datamaskiner, får kunden gevinster på alle fronter. Mindre strømbehov, kjøling og kanskje mindre gulvareal. Bedre maskinutnyttelse til tross for ekstra administrasjon og færre fysiske maskiner å anskaffe og administrere.

Vmware og Zensource sloss om tilby kundene gevinstene.

- Virtualisering er den eneste funksjonen hvor teknologien har kommet før opphausingen av gevinstene, sier Chris Ingle, seniorkonsulent i analysefirmaet IDC.

LES OGSÅ: - Virtualisering for dyrt og dårlig

Til tross for seks år med konsolidering er det mange virksomheter som ikke har oppdaget og forstått verdien av det. Det er tilsynelatende så mye enklere å anskaffe en ekstra maskin til en ny applikasjon.

Ifølge analysefirmaet Gartner vil virtualisering være den trenden som vil påvirke infrastrukturen mest frem til 2010.

Maskin og applikasjon

Én maskin – én applikasjon har vært normen. Grunnen er prisreduksjonen på servere siden de utnytter felles komponenter med pc-er.

En ekstra maskin er ikke et problem, ikke før det har blitt mange av dem. Mange i denne forbindelse er rundt 20. Ulempen er at maskinene typisk utnytter mindre enn ti prosent av sin kapasitet.

Større virksomheter har forstått at det er fornuftig å fryse spesifikasjonene for pc-ene og applikasjonstilbudet til sine ansatte, for å få enklest mulig administrasjon. Dermed oppnås reduserte driftskostnader. Men samme tankegang har ikke vært gjeldene for tjenestemaskiner.

LES OGSÅ: Virtualisering: Ja takk, begge deler

Ytelse avhengig av applikasjonsbehov har vært en styringsfaktor. Det har medført at maskinene har blitt innkjøpt i alle størrelser. For mange lagres applikasjonsdataene direkte i datamaskinen.

Nylig leverte en av de norske it-leverandørene nær 7000 harddisker i 2000 servere. Det tyder på at det fortsatt er mange som sverger til prinsippet én maskin – én applikasjon med dataene i maskinen.

Lagring på nett

- De som begynner med virtualisering, benytter lagringsnett. Det er mange mindre bedrifter som ser nytten, sier Jan Fredrik Gunvaldsen, senior produktsjef i Hewlett-Packard.

Årsaken er at dataene skal kunne brukes av mange applikasjoner som benytter forskjellige maskiner.

Alle de store virksomhetene som har jobbet med konsolidering på større maskiner, lagrer dataene på nettet. I forbindelse med konsolideringen benyttes ofte virtualiseringen til de avanserte utgavene av Unix, som HP-UX, IBM AIX og Sun Solaris.

Men ikke alle de store virksomhetene har kommet i gang med konsolideringen av industristandard maskiner. Det skyldes at det ofte er mange hundre maskiner som skal konsolideres.

En av de store nordiske virksomhetene med kontorer i Danmark, Finland, Norge og Sverige er i gang med å konsolidere 2.500 maskiner. I begynnelsen fikk man store ytelsesproblemer, ifølge IBMs it-arkitekt på prosjektet. Grunnen var at flytteprosjektet omfattet mange endringer på en gang, hvor nye maskiner og nytt operativsystem bare var to.

Resultatet ble oppbygging av farmer med maskiner hvor hver maskin betjente 18 virtuelle maskiner.

Etterspørres

For mindre forhold er virtualisering på maskinblad interessant, på større foretrekker kompetansefirmaene å benytte tjenestemaskiner med åtte prosessorer. En av grunnene er at minnet på hvert blad blir for lite for mange virtuelle maskiner. Effektivisering oppnås først og fremst ved bruk av mye minne, eksempelvis 32 GB eller mer.

- For Vmware er det et skikkelig trøkk hvor det etterspørres mer og mer tunge løsninger. SAP er i ferd med å bli sertifisert på Vmware, sier Asgeir Sveen, salgssjef i kompetansefirmaet Tomato.

Tomato var tidlig ute med kompetanse på Vmware i tett samarbeid med IBM. Resultatet er at Tomato har blitt en av IBMs største forhandlere i Norge.

- Vi leverer ikke bare Vmware på IBM. Vi leverer også på Dell og Sun. Det viktige er å ha kompetanse på oppsettet, fortsetter Asgeir Sveen.

Tomato har derfor Suns kraftigste industristandard tjenestemaskin for optimalisering. Sun Fire X4600 med åtte hovedkort, hver med to doble AMD Opteron prosessorer gir mye datakraft å spille på.

- På hvert prosessorkort kan våre maskiner typisk håndtere 20 – 35 virtuelle maskiner, sier Frank Tenambergen, produktsjef i Sun.

Ikke bare styring

For Vmware er i dag en suite med produkter, ikke bare styringsfunksjonen (hypervisor). VI3 (Vmware Infrastructure 3) er navnet på suiten.

Styringsfunksjonen (hypervisor) betegnes ESX Server. Den benytter funksjonene Virtual SMP for å håndtere flere prosessorer og eventuelt VMFS, filsystemet for lagring av data på nettet.

Flyttefunksjonen Vmotion, lastballanseringen DRS, beredskapsprogramvaren VCB (Vmware Consolidated Backup), tilgjengelighetsprogramvaren HA (High Avalability) og styringsprogramvaren Virtualcenter utgjør resten av VI3.

Styringsfunksjonen sammen med de andre programvaretjenestene skal sørge for at applikasjonene fortsetter å virke selv om en maskin bryter sammen. HA sammen med Vmotion vil overføre applikasjonen til en annen virtuell maskin slik at den fortsetter å jobbe.

- Stabilitet setter kundene pris på. Det har vi hatt siden dag én, fremhever Karthik Rau, direktør for produktutvikling i Vmware.

Unødvendig

Hvorfor en datamaskin trenger et fullstendig operativsystem på toppen VI3 er et spørsmålstegn. VI3 har det meste bortsett fra administrasjon av applikasjonen.

Det er egentlig unødvendig med Windows Server, Novell Suse eller noen av de andre operativsystemene for hver applikasjon. Det innser Vmware. Det innser programvareleverandøren BEA.

BEA er i ferd med å utvikle et programvarelag på toppen av VI3 som erstatter operativsystem for håndtering av Java-applikasjoner.

- Vi kommer til å lansere et "mini-os" som jobber tett med Vmware. På toppen legger vi vår Java Virtual Machine, sier Espen Kloster, teknisk sjef i BEA.

Det er et tett samarbeid med Intel som danner noe av grunnlaget. Intel utvikler stadig sin kobling mot programvare, nå i tredje generasjon ”Hardware Assist”.

- X86 fortsetter å vokse oppover. I dag kan teknologien dekke 70 – 80 prosent av alle bearbeidingsbehov, sier Karthik Rau.

Mer og større er stikkord for den videre utviklingen for tjenestemaskiner. Men også virtuelle tjenester for brukere blir mer og mer interessant i takt med bruken av Windows Vista og pc-er med prosessorer med flere kjerner for bearbeiding. Vmware i forbindelse med tynne klienter er et stikkord.

Vmware ser for seg en virtuell pc som brukeren kan putte på en minnepinne. Den lastes så inn i en tilgjengelig pc på øyeblikkets arbeidssted som et alternativ til å trekke med seg en bærbar.

Les om:

Virtualisering