Virtualisering blir gratis

Virtualisering blir gratis

Vmware gir bort sin hypervisor, og satser på tjenester på toppen av det virtuelle nivået.

- Virtualitet er grunnstenen, men vi utvikler oss til å bli et it-problemløsningsselskap, sier Richard Garsthagen, europeisk seniorevangelist i Vmware.

Stikkord er lastbalansering, flytting av data under bruk, flytting av virtuelle maskiner fra ett datarom til et annet, virtuelt apparat, høy tilgjengelighet via feiltoleranse, sikkerhet og aldersadministrasjon av virtuelle maskiner.

Forutsetning

Den grunnleggende virtualiseringsfunksjonen, ved hjelp av ressurstildelingsfunksjonen hypervisor, er ikke lenger strategisk.

Hypervisoren ESX 3i versjon 3.5 er en forutsetning for å lage virtuelle datamaskiner på fysiske maskiner. Disse må benytte industristandard teknologi, det vil si Intel-arkitektur med mye minne og god inn/ut-kapasitet.

Som det kanskje raskest voksende programvareselskapet i verden måtte Vmware ha finansiering for at veksten ikke skulle stoppe opp. Oppkjøp av EMC ble redningen. Mangel på finansielle muskler ville kunne gitt konkurrenter muligheten til å ta igjen forspranget på virtualisering. Siden har EMC solgt ut deler av Vmware for å nøytralisere teknologien.

I fjor hadde oppnådde Vmware en vekst på 88 prosent og en omsetning på 1,3 milliarder dollar. I første kvartal kom omsetningen på 438 millioner dollar med et resultat på 43 millioner dollar.

Fem tusen ansatte i 40 land og 10 000 partnere sørger for å opprettholde interessen. Bare i Europa er det over 4 000 sertifiserte fagfolk.

Konkurransefortrinnet skal være funksjonalitet, ikke pris. Funksjonliteten må derfor hele tiden være bedre. Hvis ikke får Vmware en langsom død tilsvarende Netscape fikk med sin web-leser.

Interesse

Virtualiseringen er det som får nye virksomheter interesserte når de ønsker å erstatte mange gamle maskiner med få nye, som skal splittes opp i like mange logiske som det tidligere antall fysiske.

Men med Windows Server 2008 får kundene de grunnleggende virtualiseringsfunksjonene uten å betale noe ekstra. Riktignok er ikke virtualiseringsfunksjonen fullt ut på plass, men fra neste år er det ingen grunn til å vurdere Vmware, hvis det bare er det mest grunnleggende som kreves.

- Vi gir bort vår hypervisor. Nå er vi kommet to generasjoner lenger. Vi tilbyr tjenester på toppen av det virtuelle nivået, fortsetter Richard Garsthagen.

Et eksempel er Vmotion, programvaren som flytter en applikasjon fra en fysisk maskin til en annen uten å måtte starte og stoppe disse. Forutsetningen er at dataene ikke fysisk er på den maskinen applikasjonen flyttes fra, men er lagret i et sentralt lagringssystem.

Nå tilbys også tilsvarende funksjon for lagring, Storage Vmotion. I dette tilfelle flyttes dataene fra et lagringssystem på lagringsnettet til et annet, eksempelvis fra et Hewlett-Packard EVA 4100 til EVA 4400, eller til et tilsvarende system fra Netapp.

Behov

- Vi må lage det folk trenger. Virtualisering gjør noe, men ikke nødvendigvis det bedriften har behov for, femhever Richard Garsthagen.

Grunnlaget for ytterligere infrastrukturtjenester er hypervisoren ESX Server V3.5, adminstrasjonen Virtual Center Management og forskjellige tilleggskomponenter som flyttetjenesten Vmotion, tilgjengelighetsprogramvaren Vmware HA, den distribuerte ressurstildelingen og aldersadministrasjonen.

Flere av maskinleverandørene kan levere sine maskiner med ESX ferdig installert.

Med den distribuerte resurstildelingen (Distributed Resource Scheduler) kan kundene adressere utnyttelsen på flere maskiner i forhold til strøm og kjølebehov, eventuelt også tjenesteavtaler. Skal man tro kalkulatoren til Vmware tilsvarer virtualisering av hundre fysiske maskiner fjerning av 122 biler fra trafikken eller planting av rundt 2 000 trær.

For den enkelte

Uavhengig av programvaren for fellesbehov tilbys virtualisering for den ansatte med Vmware Workstation og Virtual Desktop Management. For Apple Mac betegnes programvaren Vmware Fusion.

Tilsvarende Adobe tilbyr Vmware to produkter Vmserver for laging av en virtuell maskin og Vmplayer for kjøring av den virtuelle maskinen.

- Vi kaller det for Virtual Appliance. Vi har mer enn 500 Virtual Appliances som kan lastes ned, sier Richard Garsthagen.

Ideen med virtuelle apparater er at de kan lastes inn i en industristandard maskin. Ett av fortrinnene er at oppgradering av programvare kan defineres i en virtuell maskin og deretter distribueres via Stage Manager.

Ett eksempel er hvordan programvareselskapet BEA har utviklet Liquid VM som benytter Vvmware som grunnlag, men som ikke har behov for noe operativsystem og dermed kan oppnå større effektivitet.

- It er kritisk. Bruken må være robust, hevder Richard Garsthagen.

Derfor har Vmware utviklet Site Recovery og HA. Site Recovery overfører de virtuelle maskinene fra et fysisk datarom til et annet. Maskinene må ikke være identiske, men de må benytte Intel-teknologi.

Tandem

- Flere og flere selskaper ønsker seg "Tandem-funksjonalitet", men med standard prisnivå, påpeker Richard Garsthagen.

Hvis en fysisk eller virtuell maskin dør, starter det opp en tilsvarende maskin. Det er mulig ved at de virtuelle maskinene hele tiden forteller at de er i live.

Ved feil, det vil si mangel på livstegn, starter det opp en identisk maskin et annet sted. Det lar seg gjøre fordi alle maskiner er definert med oppgaver i et eget felles filsystem. Forutsetningen er et lagringsnett. Alle typer nett håndteres.

- Vmsafe forandrer hvordan sikkerhet virker. I dag er den i dedikerte maskiner. Vi leverer en sikkerhetsmotor sammen med virtualiseringen, forklarer Richard Garsthagen.

Det er sikkerhetsfirmaene som leverer sikkerhetsmotoren basert på et sett med grensesnitt Vmware har utviklet.

For å holde rede på de mange virtuelle maskinene har Vmware Lifecycle Manager som holder rede på opprettelse, endring og fjerning. Ideen er den samme som for dokumenter.

Les om:

Virtualisering