Virtualisering kan gi krisetrøbbel

Virtualisering kan gi krisetrøbbel

Selv om virtualisering kan kutte kostnader, kan det også bety behov for å revurdere kriseplanene.

En stadig voksende mengde virtuelle servere kan gi firmaer mindre maskinpark og lavere kostnader. Men ifølge en ny undersøkelse kan den nye måten å tenke på også bety utfordringer for utarbeiding av bedrifters krisehåndteringsplaner for it.

Studien er gjennomført av det amerikanske firmaet Applied Research West (ARW) på vegne av Symantec, og viser at mer enn halvparten av alle bedrifter har måttet revurdere sine planer for krisehåndtering. Tradisjonelle planer viser seg å være ineffektive, og dermed er mange bedrifter er i faresonen, ifølge undersøkelsen.

Nye vurderinger

Symantecs talsperson Steve Martin sier til Itwire.com at det er virtualiseringens konsentrasjon av systemer som tvinger firmaer til å revurdere planene.

- Når jeg har en server som kjører en tjeneste, vil en feil gi en viss påvirkningsgrad. Men når jeg går over til i stedet å la en server kjøre fem tjenester, vil påvirkningen bli betydelig større, sier han.

Martin mener organisasjoner må se nærmere på måten deres virtuelle systemer bruker backup og hvor fort de kan gjenopprette en slik backup på ny maskinvare.

- Bedrifter må se på hvor lenge de kan være uten systemer og hvor mye datatap som blir akseptabelt når de utformer sine krisehåndteringsplaner, sier han.

En av tre ikke i katastrofeplaner

I undersøkelsen, hvor 1000 bedrifter i 15 land har blitt spurt, går det frem at 35 prosent av bedrifters virtuelle servere ikke per dags dato er inkludert i katastrofehåndteringsplanene, og at bare 37 prosent av bedriftene kjører backup på alle sine virtuelle systemer.

De største utfordringene knyttet til å innføre en velfungerende plan for krisehåndtering, oppgis å være det å måtte benytte forskjellig redskaper for å administrere virtuelle og fysiske miljøer. En annen årsak oppgis å være utilstrekkelig automatisk gjenoppretting og for dårlige backup-redskaper.

Undersøkelsen viser også at en tredjedel av alle organisasjonene har måttet gjennomføre sin krisehåndteringsplan i løpet av de siste 12 månedene. Årsakene som ble nevnt har vært maskinvare- og programvarefeil (36 prosent), eksterne sikkerhetstrusler (28 prosent), problemer relatert til strøm (26 prosent), naturkatastrofer (23 prosent) og generell problembehandling relatert til it (23 prosent).

Virtualisering