Virtualisering truer Windows

Virtualisering truer Windows

Utviklere vil velge Linux fremfor Windows for fremtidens applikasjoner, tror VMWare.

Fremveksten av såkalte virtual appliances, ferdig oppsatte virtuelle systemer, kan på sikt true utbredelsen av flere operativsystemer. Slike produkter vil kun bruke de delene av et operativsystem som er nødvendige for applikasjonen, og ellers kjøres uavhengig av operativsystemet på serveren. Spesielt de stadig mer komplekse operativsystemene, som Microsofts Windows har grunn til å føle seg truet, mener en av grunnleggerne av VMWare.

- Kompleksiteten i operativsystemene har blitt så stor at de fleste ikke har noe annet valg enn å benytte seg av virtualisering. I neste omgang vil utviklerne benytte seg av et operativsystem som enkelt lar seg kombinere med deres bruk, og Linux er godt posisjonert for å bli foretrukket, sa Mendel Rosenblum, som nå er forskningssjef i VMWare, under et foredrag på Linuxworld i San Francisco.

LES OGSÅ: Vmware virtualiserer Mac

Han peker blant annet på at lisensbetingelsene til Linux er fordelaktige for slike produkter som er spesialdesignet for å kjøre på en virtuell server. Samtidig vil en slik modell gjøre programvareutvikling enklere, og åpner for utvikling av spesialtilpassede operativsystemer.

- VMWare føler seg hjemme i Linux-samfunnet, skrøt Rosenblum under talen.

Ikke alle er enige at Microsoft ligger dårlig an, i dag kjører 90 prosent av VMWares produkter på Windows. Slike løsninger kan også brukes med virtualiseringsprodukter fra Microsoft, og med åpen kildekode-alternativet Xen.

Virtualisering