Virtuelt boblebad

Virtuelt boblebad

KRONIKK: Virtualisering gir it-avdelingene større frihet, brukerne flere muligheter og bransjen enda en hodepine.

Alle har vel fått med seg at virtualisering utnytter maskinkapasiteten bedre. Ja, det er gevinster å hente for dem med mange maskiner. På lengre sikt vil virtualisering gi mye mer: It-avdelingene vil få større frihet, brukerne flere muligheter og it-industrien enda en hodepine.

På teknisk nivå betyr virtualisering å løsne båndene mellom de tre lagene som utgjør databehandling: Maskin, operativsystem og applikasjon. Henger lagene sammen på vanlig måte, betyr det at hvis vi forandrer ett lag, må også de andre endres for at de fortsatt skal funke godt sammen. Å løsne båndene skaper fleksibilitet. Teknologien har vært i alminnelig bruk på stormaskiner i 30 år, nå er turen kommet til mindre servere og pc-er.

Hva fører dette til? Én maskin kan huse flere operativsystemer samtidig. Det kan være flere eksemplarer av det samme operativsystemet eller flere ulike, for eksempel Windows og Linux. Hvorfor skal vi ha noe sånt? Fordi en bedrift har flere oppgaver med ulike krav til hastighet og sikkerhet, og de løses best på ulike, veltilpassede måter. Dessuten kan ett operativsystem betjene flere applikasjoner samtidig. Istedenfor én maskin pr applikasjon, kan flere applikasjoner dele maskinressursene.

Resultatet er at kapasiteten blir utnyttet bedre, spesielt i bedrifter med mange maskiner. Den typiske serveren er ledig 80-90 prosent av tiden. En virtualisert server kan kutte ledigheten ned til 10-20 prosent. Dette er viktig blant annet fordi en maskin som stort sett er ledig og en som stort sett er belagt koster det samme - i gulvplass, strømforbruk, kjøling og drift. Det blir opplagt mye billigere å kjøpe og holde i gang en håndfull godt belagte servere enn noen hundre som gjør litegrann. Vi pleier å kalle dette konsolidering av maskinkapasiteten. Vi kan også kalle det Virtualisering 1.0.

Annenordens effektene er enda viktigere. Behovene endrer seg, it må følge med, ikke bremse. Virtualisering gjør det enklere og raskere å gjøre forandringer i maskinparken. Har vi behov for en ny maskin, kan vi kjøpe og installere en fysisk maskin eller opprette en virtuell maskin på en allerede eksisterende fysisk maskin. Det tar tid å få en maskin opp å stå og i gjenge, det tar dager eller uker. En ny virtuell maskin tar det en time å få på plass. Det går omtrent 30 ganger raskere i den virtuelle enn i den fysiske verden.

Avdelinger i bedrifter misliker ofte å dele sin maskin med andre. De vil ha "sine" applikasjoner og "sine" data i fred. Med en egen virtuell maskin får de det. Å få en maskin opp fort kan bety mye for brukerne og dermed for it-avdelingens renommé. Rask hjelp er dobbelt hjelp. Vi kan kalle denne effekten Virtualisering 2.0. Målet her er fart og smidighet.

Det finnes fortsatt ikke gratis lunsj. Økt smidighet koster fordi etterspørselen vil øke dramatisk. Brukerne vil ha mere gjort. Lynrask utrulling av virtuelle maskiner pleier å fordoble etterspørselen, melder Gartner-kunder. Underprioriterte behov dukker frem. Men det krever mer fysisk kapasitet og noen må betale for det. It-avdelingene har vanligvis ikke råd. Det betyr at noen form for debitering av tjenestene vil tvinge seg frem - og det er ikke alltid populært. Men debitering for tjenester er riktig vei å gå. Gratistjenester betyr overforbruk, både viktig og uviktig får oppmerksomhet.

Virtualisering 2.0 får it-avdelingen til å likne mer på en tjenesteleverandør, mindre på en underordnet serviceavdeling. Brukeravdelingene bestiller tjenester, it leverer dem. Deling av ressurser blir alminnelig akseptert. Disponering og utvikling av maskinparken blir fullt og helt it sitt anliggende, akkurat slik det skal være.

Det finnes også tredjeordens effekter, Virtualisering 3.0. Applikasjoner er ikke lenger knyttet til bestemte maskiner, de blir "paketert" slik at de kan flyttes dit det finnes ledig kapasitet. Om få år spiller det ingen rolle om maskinene er ulike. Virtualiseringen skaper et isolerende og beskyttende lag, en "boble" rundt applikasjonen. Maskinen du flytter til vil stadig oftere være et eller annet sted i "skylaget" – Cloud Computing er utenkelig uten virtualisering. Brukerne vil ha flere alternativer å velge mellom, og det er dét de higer etter.

For it-industrien er virtualisering en trussel. De frykter at de vil miste både kontroll og omsetning, og vil helst skynde seg langsomt. Applikasjoner som flyttes hit og dit, det er fali det for inntektsstrømmen. Hvis kundene ikke passer på, vil virtualisering koste dem mer enn de liker. Leverandørene vet hva de har, men ikke hva de får. I bunn og grunn er de fundamentalister.

Virtualisering