VMware over det hele

VMware over det hele

Fra datarommet til mobiltelefonen – alt skal virtualiseres på VMwares plattformer.

Kampen om virtualisering er blitt heftigere. Det er ikke bare Citrix og Microsoft som vil satser, men også Sun, Oracle, Virtual Iron, Red Hat, Novell vil inn i det raskt voksende virtualiseringsmarkedet. VMware svarer med å ville håndtere hele datarommet, infrastruktur og klienter.

Vårens store nyhet er at Cisco vil levere totale datarom og i den forbindelse også skal begynne å produsere servere. VMware skal levere virtualiseringsplattformen og styringssystemene. I den forbindelsen har VMware endret navn på en del produkter, og røpet litt av hvordan de ser veien videre.

VMware har lansert en rekke nyheter, som stort sett har til felles at de er ute i lukkede betatester og ikke kan ventes i handelen før mot slutten av året. Dermed er det ikke så veldig mye konkrete opplysninger om enkelte produkter. Kortene holdes så tett til brystet som mulig på grunn av den heftige konkurransen. Men noe har vi fått vite:

Med Virtual Datacenter Operating System, VDC-OS, vil VMware by på en plattform for fleksible, automatiserte og selvreparerende datasentre. All maskinvare – servere, lagring og nettverk – skal håndteres slik at det fremstår som en sky.«Cloud computing» er et viktig stikkord for hvordan VMware ser for seg utviklingen.

Ny infrastruktur

Flere av VMwares produkter endrer navn, deriblant Virtual Infrastructure som heretter skal hete vSphere. I vSphere inngår vCompute som er det grunnleggende virtualiseringssystemet med hypervisor.

Den kommende hypervisoren skal kunne håndtere fysiske prosessorer med inntil åtte kjerner for en enkelt virtuell maskin. Det er en dobling i forhold til dagens ESX Server 3.5. Hver virtuelle maskin vil kunne få inntil 256 gigabyte minne, en firedobling, og kan utstyres med opptil ti nettverkskort.

I et cluster skal vCompute kunne håndtere 4096 prosessorkjerner og 64 terabyte minne. Med slike størrelser bør VMwares toppsjef ha sine ord i behold:

– Når jeg snakker med folk over 45, sier jeg at vi er i ferd med å bygge en stormaskin i programvare, det 21. århundres stormaskin. Da blir de nostalgiske og sier at de alltid har visst at det var det riktige i stedet for klient/tjener. Når jeg snakker med folk under 45, sier jeg at vi bygger den «interne skyen».

Det kan legges til at VMwares lanseringer har fått mye oppmerksomhet i AS400-miljøer (se for eksempel itjungle.com/tfh/tfh032309-story07.html ).

I en egen virtuell maskin i vSphere-miljøet kjører vNetwork, som har en svitsj i utført i programvare. Den håndterer trafikken mellom de forskjellige virtuelle maskinene og de fysiske svitsjene. Slik kan virtuelle maskiner flyttes fra en fysisk server til en annen og beholde sine forbindelser uten rekonfigurering.

Den virtuelle svitsjen, Nexus 1000, er utviklet sammen med Cisco, men også andre svitsj-leverandører skal være invitert til å lage virtuelle svitsjer. Nexus 1000 opereres som andre Cisco-svitjer og kan administreres med de samme verktøyene.

Lagring håndteres av vStorage, som håndterer høy oppetid, snapshots, dynamisk tildeling (thin provisioning) og andre funksjoner som hører hjemme i moderne lagringsløsninger. Siden VMware i hovedsak eies av lagringsleverandøren EMC, kunne en kanskje vente at vStorage var orientert mot deres løsninger, men det skal være full støtte for løsninger fra IBM, Hitachi, HP, NetApp, Sun og flere andre.

Oppå vSphere-delene vCompute, vStorage og vNetwork ligger støttesystemer for sikkerhet, skalerbarhet og tilgjengelighet. For å administrere det hele innfører VMware vCenter, som lar administratorer sette opp policyer og mål for tjenestenivåer slik at datasenteret går mot å bli en tjenesteleverende sky.

Virtuelle klienter

Også på klientsiden skal det virtualiseres. I fjor lanserte VMware View 3, som lar administrator sette opp arbeidsflater for brukerne og legge dem over og kjøre på deres pc-er som en virtuell maskin. Denne måten å virtualisere på kalles Virtual Desktop Infrastructure, og innen feltet er det mange konkurrenter, ikke minst Microsoft og Citrix.

Med sin type 1 klient-hypervisor, som er utviklet i samarbeid med Intel, utvides klientmulighetene ytterligere. (Type 1 hypervisor kjører rett på maskinvaren og abstraherer denne for operativsystemet, mens type 2 kjører på et vertsoperativsystem). VMware kaller den nye hypervisoren CVP, Client Virtualization Platform. CVP gir en rekke muligheter, som for eksempel å kunne kjøre en standard Windows-installasjon på forskjellige fysiske maskiner.

View kan fra før benyttes mot Terminal Server, men nå har VMware også inngått lisensavtale med Teradici om deres protokoll PC-over-IP, PCoIP. Den er en direkte konkurrent til Citrix' ICA-protokoll, og har en fordel i forhold til denne ved at den dynamisk kan justere seg i forhold til ytelsen i nettverket.

For mobiltelefoner har VMware lansert Mobile Virtualization Platform, og demonstrert en hypervisor på en Nokia-telefon som igjen kjørte henholdsvis Symbian og Googles Android i hver sin virtuelle maskin. Dette kan være en måte å skille mellom jobbtelefon og privattelefon på, men det ligger også i virtuelle maskiners natur at administrasjonen blir enklere enn når du må håndtere forskjellige fysiske apparater.

Ifølge VMware kan vi altså i løpet av året vente mange nyheter innen virtualisering fra datarommet til endepunktet.

Virtualisering