VMware på iPad

VMware på iPad

Trenden med å bruke iPad i bedriftssammenheng gjør at VMware ser en ny mulighet ved å levere en virtuell pc til Apples nettbrett.

Virtualiseringsselskapet VMware har nylig kunngjort en ny programvareklient for å koble seg til bedriftens virtuelle pc-er som kjører på serverne i datarommet. Løsningen tillater brukerne å få tilgang til det virtuelle Windowsmiljøet sitt på Apple iPad, og tilfredsstiller dermed både it-avdelingens ønske om sentral kontroll og brukernes ønske om å bruke mobile enheter til alt som har med jobben å gjøre.

Det nye klientprogrammet VMware View Client for iPad gir sammen med VMware View muligheten til å aksessere den virtuelle pc-en rett fra skjermen på iPad-en, der iPad-en dermed fungerer som en tynn klient. Med denne programvaren oppnår VMware å kombinere alle fordelene og egenskapene som enhver tynnklientløsning tilbyr, med den nye mobiliteten og brukeropplevelsen som de nye nettbrettene med Apple iPad i spissen vinner verden med for tiden.

De viktigste egenskapene til denne nye klienten som VMware selv velger å trekke fram, er følgende:

Moderne skrivebordsopplevelse: Klienten benytter seg av protokollen PCoIP («PC-over-IP»)som er en måte å utveksle skjermbilder mellom server og klient, og som VMware mener gir en overlegen brukeropplevelse og høy ytelse.

Intuitiv multitouch-støtte: Klienten er godt tilpasset betjeningsegenskapene til iPad, slik at for eksempel multitouch på iPad-skjermen tillater en intuitiv Windows-opplevelse, selv uten bruk av mus. VMware har også implementert en virtuell styreflate som brukeren kan kalle opp på skjermen for å få en mer «pc-aktig» betjening.

Sikker, instant-på Windows: Klienten samarbeider med VMware View Security Server, noe som sørger for en sikker og enkel oppkobling og sterk autentisering for brukerinnlogging i Windows. Gjenoppkobling til en virtuell Windowsmaskin blir enda enklere, takket være at klienten husker tidligere oppkoblete skrivebord.

Enhets- og iOS-støtte: VMware View Client for iPad støtter operativsystemversjonene 4.2 og 4.2 av iPad iOS. Klienten støtter både tastaturdokken og det trådløse Bluetooth-tastaturet til iPad, i tillegg til at iPad VGA konnektor for ekstern skjerm også støttes av klienten.

VMware View Client for iPad er en gratis nedlastning fra Apple Appstore, og er tilgjengelig nå.

Virtualisering