Virtualiserte muligheter for SMB

Virtualiserte muligheter for SMB

SMB får virtualiseringsprogramvaren kastet etter seg, men få har fått øynene opp for mulighetene.

Virtualiseringsteknologien har sitt utspring i enterprisesegmentet, der datarommene este ut med endeløse serverrekker med store krav både til strømforbruk, vedlikehold og administrasjon.

Denne nye teknologien gjorde det mulig å legge flere virtuelle servere inn på en fysisk server. Å kunne redusere antallet fysiske servere på datarommet fra 100 til 10 innebar redusert plassbehov, enklere administrasjon og mindre strømforbruk.

SMB henger etter

I starten var virtualisering primært interessant for de største aktørene. Den var svært dyr og så komplisert at den krevde høy kompetanse. Nå er den blitt enklere, billigere og mer tilgjengelig for de mindre bedriftene. Der VMware i starten var enerådig, har flere aktører og løsninger kommet på banen.

Sammen med VMware slåss nå Citrix og Microsoft om markedet og tilbyr begynnerløsninger gratis. I tillegg til finnes det løsninger basert på åpen kildekode.

Optimalisering av serverkapasiteten er fortsatt et viktig argument ovenfor kundene, men bedre oppetid og enklere datatilgjenglighet er argumenter som når hjem hos kunden.

Mindre bedrifter vegrer seg

Høsten i fjor gjorde IDC en undersøkelse blant 500 ledere i skandinaviske bedrifter om status og planer for virtualisering. Forskjellene mellom landene er minimale.

Når det gjelder servervirtualisering har 80 prosent av selskapene med over 100 ansatte enten virtualisert serverparken eller vurderer å gjøre det. Tallet er antakelig enda høyere, fordi de store bedriftene har en høyere grad av outsourcing og dermed er virtualisering av egne servere ikke er noe tema.

Det tilsvarende tallet er under 50 prosent for små og mellomstore bedriter, som i dette tilfellet er definert som mindre enn 100 ansatte. Godt over halvparten av disse har altså ingen planer om virtualisering overhodet, og bare rundt 25 prosent har testet eller benytter teknologien.

Misjonering må til

Ved første øyekast skulle ikke denne undersøkelsen generere stor optimisme om et salgsskred av virtualiseringsløsninger til SMBkunder. Men aktører vi har snakket med er ikke enige i en slik konklusjon.

Ifølge dem er situasjonen derimot at teknologien nå er nådd et nivå og en modenhet som gjør den spesielt attraktiv for de mindre bedriftene. Markedet er med andre ord kommet til et punkt hvor det kan løsne for alvor. Men salgsargumentene er ikke de samme som overfor enterprisemarkedet da teknologien var ny, og om vi skal tro aktørene må det en del misjonering til før kundene forstår sitt eget beste.

Oppetid og tilgjengelighet

Sales manager Bjørn-Ivar Sand hos Tech Data Azlan ser et stort potensial i SMB-markedet, men sliter med målgruppens oppfatning av at virtualisering er for de største bedriftene.

For enkelte av de største SMB-kontorene med 10 til15 servere, mener han argumentet om reduksjon av maskinvare er gangbart, men ikke i samme grad som det var for enterprisekundene.

- For små og mellomstore bedrifter er smertepunktet oppetid og datatilgjengelighet. 80 til 90 prosent av SMB-kundene er avhengig av å kjøre recovery fra tape. Med virtuell programvare kommer bedriften raskere på lufta igjen når det verste skjer, sier Bjørn-Ivar Sand.

Varme skap, Windows Server og virtualiseringsseminar. Les mer på neste side!