Virtuell biltur på Nordmøre

Virtuell biltur på Nordmøre

Det hele virker som en litt hakkete video, men til forskjell fra video kan du stoppe, snu og kjøre tilbake, skifte retning i neste veikryss og kjøre

Hastigheten reguleres ved hjelp av fire gir. Data om kurveradius på svingene og kameravinkler benyttes for å beregne synsfeltet i forhold til neste bilde. Ved å legge på et styrerektangel kan synsvinkelen endres, enten ned i veidekket eller opp i himmelen.

For å få bedre forståelse for hvor man er, kan kartet legges som bakgrunnsinformasjon. Ved å klikke på en rød markering i kartet, får man frem bildet fra stedet og så er det bare å kjøre.
Inspirert av utstilling

Virtuell kjøretjeneste (Virtual Travel Service) er det kreative resultatet til Arve Meisingset. Han har utviklet kjøretjenesten på sin fritid etter inspirasjon av sine tidligere fremtidsvisjoner på teleutstillingen på Norsk teknisk museum. Teknologien er så avansert at den er patentsøkt.

Til daglig jobber Arve Meisingset som seniorforsker hos Telenor, hvor han er it-arkitekt og rådgiver for bruken av en rekke applikasjoner. I tillegg er han styreformann og medlem i en rekke internasjonale Tele-organisasjoner (ITU-T).

Sammen med programmereren Jon Gulleik Græe har Meisingset skapt muligheten for alle med en bra bredbåndstilkobling å oppleve Tingvoll kommune ved å kjøre langs riks- og fylkesveiene.

I motsetning til en video som krever mange megabit per sekund, krever virtuell kjøretjeneste 750 kilobit per sekund. I første gir vises ett bilde for hver 20. meter, i andre ett for hver 40. meter og i fjerde ett for hver 80. meter. Det gjør at et nytt bilde vises cirka en gang hvert 16. sekund.

Forutsetningen er en moderne pc som kjører et nedlastet program (Java applet) for å styre kjøringen. Det brukeren opplever er en animasjon basert på fotografier.

Fotografert veiene

Fotografiene er fra Statens vegvesens Nasjonal Vegdatabank. I løpet av seks år har Vegvesenets biler fotografert veiene med 20 meters mellomrom med seks kameraer. Grunnen er behovet for å vurdere vedlikehold og utbedringsbehov.

- Vegvesenet har fotografert 50 millioner meter vei, både frem og tilbake. Med seks bilder for hver tjuende meter blir det 30 millioner bilder, forklarer Arve Meisingset.

Selv har Meisingset fått tilgang til bilder for 140 kilometer med vei i Tingvoll, hans oppvekstkommune. Ideen er å inspirere til nye måter å fremme turisme og næringsliv.

- Jeg tror brukerne kommer til å være skoleelever, publikum, men først og fremst turister, særlig de som vil gjøre seg kjent med stedet, sier Arve Meisingset.

Både ordføreren, Kristin Sørheim, og leder for næringshagen i Tingvoll, Åse Bjerke, er imponert over resultatet. Derfor reiste Arve Meisingset til sin gamle hjemkommune siste uken i november for å diskutere et forprosjekt for å legge inn mer informasjon.

Skilt

Informasjonen er fotografier av alle lokalveiene og skilt i forskjellige farger (ikke reelle skilt, men virtuelle). Siden alle veiene er oppmålt i meter, vil skiltene også bli vist en gitt avstand på forhånd slik at brukeren får tid til å reagere.

En hver som ønsker å markedsføre noe, kan bidra med sin informasjon som vil bli knyttet opp mot stedet vedkommende holder til. Håpet er at alle med skilt vil betale en årlig avgift, eksempelvis 50 kroner.

Dette er bare begynnelsen på en mulig anvendelse. Meisingset ser for seg mange, men kommersielle aktører må finne sine.

- Jeg tror på reisemetaforen. Den kan også benyttes for tekster og lyd som knyttes opp mot det stedet man er, sier Arve Meisingset.