Virtuelt vegvesen

Med en konsolidering av server-parken og nye it-løsninger kan Statens Vegvesen blant annet tilby bilregistrering til alle døgnets tider. Eterra er valgt som leverandør av løsningen som totalt koster 21 millioner kroner.

Stadig flere store bedrifter finner det mer lønnsomt å bytte ut sine mindre servere til fordel for større og færre enheter. Statens Vegvesen har i år brukt 21 millioner kroner på å kjøpe nye løsninger innen datalagring og databaser. Produktene som benyttes er Sun, HP, Veritas og Nortel telefoniløsninger.

Alle produktene leveres gjennom it-leverandøren Eterra som også vil stå for oppfølging og vedlikehold av løsningene.

-- Vi regner med å ha spart inn investeringen på servere i løpet av ett par år, sier it-direktør Ketil Moen i Statens Vegvesen.

300 servere

Vegvesenet har i dag rundt 300 servere i sitt datasenter, som på sikt skal konsolideres til færre og større enheter.

-- Vi har valgt en SAN-lagringsløsning med Sun-produkter fra Eterra, som enkelt kan skaleres oppover ved fremtidige behov , sier sjefsingeniør Harald Øye i Statens vegvesen.

Han forteller at investeringen utgjør den siste byggeklossen for å kjøre non-stop drift på vegvesenets internett-baserte løsning for døgnåpen forvaltning.

Statens vegvesen har i snart tre år vært operativ på Suns Iplanet programvare som ble installert av Eterra og utgjør vegvesenets portal-løsning. Med dette designet kan Statens vegvesen tilby døgnåpen tilgjengelighet for offentlig informasjon.

Rundt 800 bilforhandlere og 80 trafikkstasjoner kan registrere biler når som helst på døgnet direkte på internett.

Virtuell trafikkstasjon

Tjenesten gjøres nå også tilgjengelig for bruktbilforhandlere. Tjenesten er en virtuell trafikkstasjon, der det kan reservere time for kjøretøykontroll og førerprøve, bestille time for EU-kontroll, laste ned offentlige skjemaer og få informasjon generelt om regelverket på kjøretøy og førerkort.

Med dataløsningen og databasen vegvesenet har i dag, kan tjenester som veimeldinger knyttet opp mot kart og navigering, video-streaming av trafikkbelastede strekninger, miljøinfo om støv og støy, elektroniske skranketjenester, mobile tjenester og hjemmekontorløsninger fullt utnyttes og videreutvikles.