Virus sletter uerstattelige filer

Millioner har mistet feriebilder som var lagret på pc.

Internettbrukere er ikke flinke til å beskytte sine digitale arkiver, viser en ny europeisk undersøkelse.

Hver femte europeer har mistet personlige filer som var lagret på datamaskinen - bilder, musikk eller adresseopplysninger - som følge av datavirus. Hele 30 millioner av Europas rundt 150 millioner husstander, kan dermed være rammet. Det framgår av en ny undersøkelse som it-sikkerhetsselskapet McAfee har fått utført, skriver selskapet i en pressemelding.

Spania versting
 
Undersøkelsen baserer seg på svar fra 1500 personer i seks europeiske land og er gjennomført av ICM Research på oppdrag fra McAfee. Av intervjuene framgår det at 20 prosent har mistet uerstattelige filer for godt som følge av datavirus. Databrukerne i Spania er hardest rammet (30 prosent), etterfulgt av Italia (29 prosent).
 
Over halvparten (53 prosent) av de som deltok i undersøkelsen, er redd for å miste lagrede filer og informasjon på datamaskinen.
 
Delvis fordi store affeksjonsverdier kan gå tapt når bryllupsbilder og lignende blir ødelagt, men også på grunn av faren for økonomiske tap. 

Adresseboka

Tross risikoen er det stadig flere som bytter ut gamle adressebøker og skoesker fulle av bilder med digitale arkiver på pc, mobiltelefon eller håndholdt pc.

  • To tredjedeler (65 prosent) lagrer sine fotografier kun digitalt.
  • Over en tredjedel (36 prosent) lagrer sin musikk kun i digital form (i snitt 168 melodier).
  • Sju av ti (70 prosent) lagrer adresseboken kun digitalt, hvorav 47 prosent på mobil eller håndholdt PC.
  • 16 prosent sparer bank- og bankkortsinformasjon kun digitalt.
  • 6 prosent tror at de ville miste kontakten for godt med visse venner og kolleger hvis de mistet sin digitale adressebok.
  • Åtte av ti (81 prosent) av de som har mistet personlige filer, mener at det var klosset, og at de burde ha tatt forholdsregler for å unngå å miste dem.

ICM Research gjennomførte telefonintervjuer med 1502 tilfeldig valgte personer over 18 år i Storbritannia, Spania, Italia, Frankrike, Tyskland og Nederland i oktober 2005. ICM er medlem av British Polling Council og følger organisasjonens regler og anbefalinger. For mer informasjon se www.icmresearch.co.uk