Viruspris til Norman

Viruspris til Norman

Magasinet Virus Bullitin (VB) har tildelt Norman VB 100%-prisen.
Norman Virus Control for Windows XP har i følge en pressemelding fra selskapet blitt tildelt Virus Bullitin (VB) 100%-utmerkelse. Det er i juniutgaven av det britiske magasinet Virus Bullitin det norske selskapet får skryt. Tidsskriftet foretar uavhengige tester av diverse antivirusprogrammer. Denne utgaven av "In the Wild" test som ble gjennomført av Virus Bullitin, inneholdt spesielt mange nye virus. Vanligvis er det 20-30 nye virus og ormer som blir lagt til denne månedlige oppdaterte listen. Mens i denne utgaven var det i alt 60 nye virus som var inkludert.

Spranget i antallet skyldes i hovedsak de enorme mengder med nye virus og ormer som har florert på Internett i den senere tid. Spesielt de store utbruddene av virusene W32/Bagle og W32/Netsky bidro til å øke antallet. Disse virusene kom(mer) i mange forskjellige varianter og fasonger. Men også nye virus som W32/MyDoom, W32/Sober, W32/Dumaru og W32/Mimail gjorde at listen ble spesielt stor denne gangen, heter det i videre i pressemeldingen.

- Vi er spesielt glade for at vi lykkes med slike tester i perioder med stor virus- og ormaktivitet, sier utviklingsdirektør Steinar Wigtil i Norman.