Visa-kort med RFID

Visa Europe planlegger å lansere et kontaktløst kjøpekort ved hjelp av en RFID-brikke, slik at det skal bli enklere å handle for småbeløp.

I løpet av 2005 har Visa testet ut konseptet med RFID-brikker i Asia med stor suksess. I løpet av 2006 skal tilsvarende kort slippes i Europa.

Kortet er upersonlig og fungerer som ett kontantkort som innehaveren fyller opp etter hvert. Maksimalbeløpet du kan handle for skal settes til rundt 200 kroner.

 

Satsningen fra Visa krever at butikker og restauranter må investere i en RFID-leser, men meningen er at vi på sikt skal klare oss uten kontanter.

 

Flere trekker kortet for småbeløp

 

- En RFID-leser er rimelig i innkjøp og kortet er laget med tanke på alle de dagelige småinnkjøpene vi foretar oss i kiosker etc. Ved å sette maksimalbeløpet til 200 kroner reduseres risikoen for at kortene stjeles, sier regionssjef i Visa Europe Sven Estwall.

 

Visas satsning på ett kontaktløst kort for småbeløp ligger helt i tiden. Trenden er at flere og flere bruker Visa-kortet også når de handler for svært små beløp, noe som førte til at verdien på den gjennomsnittelige korttransaksjonen sank med cirka 5 prosent ifølge Estwall.

 

Totalt for Europa økte antall transaksjoner med Visakort med 18,7 prosent i løpet av 2005.