Viser to bilder samtidig

Viser to bilder samtidig

Sharp har utviklet en lcd-skjerm som viser forskjellige bilder avhengig av om den ses fra venstre eller høyre.

Prototyper av den nye skjermen ble vist fram i Tokyo sist uke. Ifølge IDGs nyhetstjeneste starter Sharp masseproduksjon allerede mot slutten av inneværende måned.

"To-bilde skjermen" er laget slik at bildet er ulikt om man ser fra høyre eller venstre. Det betyr at to personer kan se to ulike tv-programmer på den samme skjermen. Og to personer som spiller et spill vil kunne se spillet fra to ulike vinkler samtidig.

Prinsippene bak skjermen er enkle. Likevel har det tatt to og et halvt å å utvikle den nye teknologien, opplyser Grant Bourhill, sjef for digital bildeteknologi i Sharp Laboratories of Europe. Sharps laboratorium i Oxford har arbeidet med tre-dimensjonale bilder siden 1992. De nye skjermene bygger videre på dette arbeidet.

Bildene lages ved at det høyre og venstre bildet representeres av annenhver kolonne av piksler. Tynne svarte streker skjuler kolonnen som ses fra venstre, for seere som sitter på høyre side. Uten disse svarte strekene ville skjermen fungert som normale lcd-skjermer.

Ulempen med teknologien er at oppløsningen blir dårligere. Dessuten vil skjermen virke mørere enn vanlig. Dette oppveies delvis ved hjelp av kraftig baklys.

Sharp har også utviklet en variant av to-bilde skjermen som gjør at bildet kun sees rett forfra. Disse skjermene forventes å bli populære i minibanker og andre steder der det er et poeng å hindre innsyn fra uvedkommende.

Det er fortsatt ikke kjent hvor mye de nye skjermene vil koste. Men Sharp opplyser at skjermene vil koste mindre enn dobbelt så mye som konvensjonelle lcd-skjermer.