Viser fremtidens helsetjenester

Viser fremtidens helsetjenester

Snart får du kriseknapp på mobilen. Future Village viser ny helseteknologi under MIE 2011.

Søndag samlet helse-it-konferansen MIE 2011 rundt 400 deltagere på Ahus for å vise hvordan et av Europas mest moderne sykehus fungerer. Men det er ikke bare de store teknologiaktørene som rører seg. For å dekke det økende behovet for omsorgsteknologi kaster flere mindre selskaper seg uti, ofte med forskningspenger i ryggen.

Som en del av MIEs konferanseprogram i Oslo sentrum kunne en rekke, stort sett Oslo-baserte, bedrifter vise sine produkter i ”Future Village”, et initiativ i regi av Oslo Medtech. Samlingen viser at det kryr av gode løsninger innen rekkevidde for norsk helsesektor.

- Ja, dette er gode produkter med gode muligheter, sier Kathrine Myhre, leder i Oslo Medtech, mens hun viser frem de ulike løsningene.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

To lanseringer

Mandag var det på ”Village of the Future” duket for to lanseringer av norsk helseteknologi. Den første er Imeditracking fra selskapet Iglobaltracking som utvikler mobile løsninger. De nye, helserelaterte, løsningene er en slags kjernejournal på smarttelefon. Løsningen ble utviklet etter at gründeren i selskapet, Tor Jo Meyer, opplevde å havne i en helsefarlig situasjon.

- Det var en dag jeg plutselig fant meg bak i en ambulanse. Det var en skremmende opplevelse. Helsepersonalet prøvde å finne ut mer om min medisinske tilstand, men var ikke i stand å finne frem til noe, forteller Meyer.

Deretter bestemte Meyer at det tar for lang tid å vente på at Helsedirektoratet og andre offentlige aktører får en operasjonell løsning for kjernejournal på plass. Det lille selskapet, med bare seks ansatte, utviklet dermed en egen løsning.

Via webapplikasjonen får man, ved å trykke på en kriseknapp i en nødsituasjon, kontakt med nærmeste legevakt eller sykehus, uansett hvor i verden man befinner seg. I tillegg til å opplyse om brukerens geografiske posisjon, får Imedi24 nødsentral (Hjelp24) umiddelbart tilgang til all nødvendig medisinsk informasjon om den forulykkede, og kan distribuere den.

Applikasjonen lanseres som en tjeneste i Norge i september, og fortløpende i andre land.

Selskapet har samarbeidspartnere som Driv Inkubator, Innovasjon Norge, og Ål kommune.

Søker med Fast

For den andre lanseringen stod Pubgene, som presenterte søkeplatformen Coremine. Coremine er en internettjeneste for å samle og dele høykvalitets helseinformasjon.

- Coremine springer ut fra Pubgene, et prosjekt som startet for ti år siden i Norge for å samle data rundt genkunnskap. Søketjenesten benytter seg av søketeknologien til Fast. Det meste er norskbygget, bortsett fra det faglige innholdet, som hentes fra hele verden, forteller Pubgenes daglig leder, Odd Arild Lehne.

Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus er delaktig i prosjektet for å se hvordan pasientjournaler også kan lenkes til systemet. Karl Øyri ved senteret viser frem hvordan den emnekart-aktige fremstillingen av informasjon gir oversiktlig innsikt i komplekse medisisnke temaer.

- Her kan du bare skrive inn et trefford og du får opp en rekke valgmuligheter, som hver for seg leder til en oversikt med assosierte data. Det kan være sykdomsrelatert, eller om prosedyrer, eller om legemidler, eller om faglitteratur osv., viser han.

Til og med lenker til gammel kinesisk kunnskap hentes frem, men generelt er de fleste relatert til tung vestlig og faglig innhold.

- Dette er først og fremst rettet mot fagpersoner, leger, spesialister, og forskere. For ufaglærte vil det være vanskelig å skjønne, men kronikere vil kunne dra nytte av det også, sier Øyri.

Trenger støtte

Basen er den fremste i verden og har fått positiv tilbakemelding fra både inn- og utlandet.

- Søkene er basert på unike algoritmer som er utviket i Norge, forteller Lehne.

Coremine og Pubgene har til felles med de fleste andre prosjektene i Oslo Medtech at de er delfinansert av offentlige forskningspenger, både fra Norge og EU.

- Selskapene som er representert her tjener ikke mye penger, de fleste har ikke kommet så langt en gang. Vi trenger i Norge en bedre satsing på forskningsbasert innovasjon. Det er mange gode produkter, men veien til markedet er ofte lang og vanskelig, sier Myhre.

Journaler og borgersentrert ehelse

Fremtidsutstillingen ble åpnet mandag av blant annet Ingjerd Schou, tidligere sosialminister og stortingsrepresentant for Høyre.

MIE2011 fortsetter til og med onsdag, med rundt 600 deltagere.

- Det er helt utrolig, Vi hadde regnet med maksimalt 450, sier Petter Hurlen, formann for MIE2011.

På programmet står temaer som arbeidsflyt for elektroniske pasientjournaler, datamining, terminologi i helsesystemer, borgersentrert ehelse, beslutningsstøtte og telemedisin.

Meld deg på Healthworld-konferansen her!