Viser muskler i lokalmarkedet

Viser muskler i lokalmarkedet

Dell har levert internasjonale knalltall, og nå skal norgessjef Michael Jacobs øke staben med 15 nyansettelser.
Jacobs gnir seg ikke i hendene uten grunn. I Dells første kvartal i finansåret 2005, som endte 30. april, omsatte selskapet for 11,54 milliarder dollar. Driftsresultatet havnet på 966 millioner dollar. Produktsalget vokser på alle fronter.

I Norge har også Dell-skuta stødig kurs.

-- Vi har inngått kontrakter til en verdi av 445 millioner kroner i første kvartal, sier administrerende direktør Michael Jacobs.

Ifølge direktøren har økt fokus på smb-markedet hanket inn 30 helt nye kunder, og 119 kunder har valgt å utvide sine kjøpeaktiviteter overfor Dell. Stjernekundene Statoil og Hydro har forlenget sine avtaler.

-- Nå kjøper Hydro også servere, fastslår Jacobs.

Glasuren på kaken er en kontrakt med Gjensidige NOR Forsikring om en total utskiftning av maskinparken. Totalt 2.500 pc-er og 300 servere skal inn på 185 kontorer, og bringer inn 40 millioner i Dell-kassa.

-- Det er ingen hemmelighet at Gjensidige NOR Forsikring har vært en tradisjonell IBM-kunde, sier markedsdirektør Hans Chr. Seime i Dell. Og smiler.

Øker staben betraktelig

Vekst og fremgang smitter også over på antall ansatte. Hittil i år har Dell Norge ansatt syv personer. Ytterligere 15 skal på plass innen sommeren.

-- Vi ser at markedet absorberer oss. Det er grunnen til at vi gjør dette, sier Jacobs.

Med 65 ansatte i dag, tilsvarer nyansettelsene en økning på 23 prosent. Det korresponderer bra med veksten Dell har opplevd for produktsalget. Selskapets totale markedsandel vokste fra 18,6 til 20,5 prosent i kalenderårets første kvartal.

Jacobs ser førsteplassen nærme seg. Han mener det er er et skift i markedet som finner sted i år. Han trekker frem veksten i serversalget som ett eksempel. Dell har et forbedringspotesial der, men han tror HPs hegemoni i markedet vil endre seg med blant annet Gjensidige NOR og Hydro-avtalene.

-- Det er tid som gjør at vi ikke er nummer en. Trender man opp vår vekst og de andres, er det bare snakk om tid, sier Jacobs.

IDC-tallene for første kvartal viser at det er 12 - 13.000 maskiner som skiller nummer en og nummer to i det norske markedet.

-- Det er ikke umulig at Dell blir nummer en i år, fastslår direktøren.

Ingen reell priskrig

Den knallhard priskrigen som har rast i markedet, avfeies av Jacobs.

-- Vi driver effektivt med en kostnadsbase på 9,6 prosent. Konkurrentene ligger på mellom 20 og 30 prosent for å drive butikken sin. Der stopper diskusjonen. De andre klarer ikke å drive like effektivt, så det er egentlig ingen reell priskrig, sier han og legger til at han tror kundene setter pris på at leverandøren har fokus på lønnsomhet og sunn økonomi.

Men HP er fremdeles kongen i smb-segmentet. Dell har kun mellom 10 og 12 prosent markedsandel i dette segmentet hvor brorparten av de norske bedriftene befinner seg. Jacobs trekker frem smb-segmentet som det hvor selskapet har et klart forbedringspotensial. Flere av nyansettelsene skal inn på dette området.

Offentlig sektor er glad-land for Dell. Med en markedsandel på mellom 35 og 40 prosent, mener Dell at trenden om at det offentlige samarbeider om it-anskaffelser, er bra for selskapet.

-- Kundene ser at dette er en kanal som er enkel å håndtere. De vil ha en som tar totalansvar, sier markedsdirektør Seime.

-- Hva med argumentet om viktigheten av nærhet til kunden, som er hyppig brukt av de som bruker forhandlerkanalen?

-- Det hører vi mindre og mindre. Det eneste punktet er support, men 80 prosent av henvendelsene løser vi på telefon. På de andre bruker vi Infocare som alle de andre, sier Jacobs.

Verken Jacobs eller Seime vil konkretisere de økonomiske resultatene for Dell Norge.

-- Vi har et krav på oss til inntjening, og de i USA er fornøyde med oss, fastslår Seime.