Visjonært mageplask

Visjonært mageplask

IT Fornebu som internasjonalt kunnskapssenter ble en flopp. Men om årsaken er at visjonen var feil, eller manglende enhetlig støtte, får vi aldri vite.
IT Fornebu slik det fremstår i dag er langt unna Fred. Olsens visjon fra 1995. Prosjektet var allerede betydelig politisk kneblet og redusert før arbeidet med å realisere visjonen ble satt i gang i 2000.

Fred Olsen selv mener at myndighetene hele tiden har vært for tafatte og tannløse med tanke på de opprinnelige planene. Det koster mye penger å etablere et kunnskapssenter av internasjonale dimensjoner. Det viser all erfaring. Det kreves også en betydelige statlig koordinasjon, som i Fornebu-saken har uteblitt.

Et dansk konsulentfirma slakter i realiteten mesteparten av det arbeidet som er gjort rundt IT Fornebu. Til sammen er det allerede brukt 1,3 milliarder i prosjektet, derav har staten bidratt med 425 millioner. Det er fristende å sitere fra salige Ibsens i Brand, og presten med samme navn som sa: "Det du er - vær fullt og helt - og ikke stykkevis og delt".

It Fornebu er mest av alt et eksempel på at halvveise løsninger og politiske kompromisser kan få fatale utfall. Lars Sponheim ledet Bondevik-regjeringens arbeid med IT Fornebu. Sponheim selv var i mot prosjektet, så som resten av regjeringen. Det var Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som sikret flertall, mot en svært motvillig regjering, og SV og Høyre som svært skeptiske motstandere på sidelinjen.

Myndighetene har nesten brukt en halv milliard, og har oppnådd et enkelt lite kontorfellesskap av utvalgte it-bedrifter. Forsknings- og utdanningsmiljøene har valgt å konsentrere seg om lokasjoner i Gaustadbekkdalen, store it-selskaper har slått rot i Nydalen.

Mens prosjektet blir slaktet, og it- og forskningsbransjen ikke er syndelig interessert, roper IT Fornebus styreformann Tormod Hermansen på en milliard til fra staten. Et vågalt utspill når nevnte rapport poengterer at samtlige viktige elementer i prosjektet allerede er gitt opp. Senteret har ingen internasjonal markedsføring, de store planene om å være senter for etterutdanning og elæring er kastet på båten og forskningsaktiviteten, med unntak av Simula senteret, er lik null.

Høyres Ivar Kristiansen ber Arbeiderpartiet å besinne seg, og nå fremstå med ydmykhet for å redde stumpene av den halve milliard staten allerede har spyttet i IT Fornebu. SV rister på hodet og kan med rette si "Hva var det vi sa". Det vi aldri får svaret på er hva som hadde skjedd hvis Fred Olsen hadde fått gjennomslag allerede i 1996/1997, og et stort flertall i landets ledelse hadde "gått" for prosjektet. I dag er det såkalte it-senteret en ren flopp, men ingen kan bevise at det ikke kunne vært annerledes med en enhetlig stat som motor i arbeidet.