Visma får 30 millioner

Visma får 30 millioner

Skal levere it-konsulentbistand til Barne-, ungdoms- og familieetaten i ny rammeavtale.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Visma Sirius har sikret seg en rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familietaten for leveranse av konsulentbistand knyttet til ikt-utviklingstjenester.

millioner totalverdi Avtalen en år anslått ytterligere på varighet to 30 kroner. lag med to Rammeavtalen på års har opsjon har om forlengelse. på en

prosjekt. har kommer planlagt utvikling fagsystem for mod… barnevern statlig stort blant antatt som oppgaver av knyttet Bufetat å nytt til i annet et bli et noe perioden, er I tillegg