Visma får DnB-kontrakt

Visma får DnB-kontrakt

Vismå får ansvar for å effektivisere innkjøpsprosessene i DnB-Nor.

DnB NOR velger Vismas nettbaserte løsning for effektivisering av sine operasjonelle innkjøpsprosesser i hele konsernet.

- Dette er et spennende og omfattende prosjekt, der Visma har ansvaret for å automatisere og forenkle bestillings- og oppfølgingsrutinene for DnB NORs ikke-strategiske innkjøp, sier administrerende direktør i Visma Unique, Jan Ivar Borgersen.

En felles portal

Løsningen dekker hele den operasjonelle innkjøpsprosessen fra behovet for en vare oppstår til den er mottatt. Systemet automatiserer rutiner som bestilling, kontering, ordresvar, registrering av varemottak og tilrettelegging for betaling. Alle medarbeidere i virksomheten kan logge seg på en nettløsning der de finner informasjon om leverandører og varer og kan registrere sitt innkjøpsbehov. All registrering og saksbehandling utføres altså ute i virksomheten der behovet oppstår.

Innkjøpsløsningen er nylig implementert hos DnB NOR. Etter 16 dager er det omsatt for 3,5 millioner kroner gjennom løsningen. Til å begynne med vil om lag 30 av DnB NORs viktigste leverandører ligge i systemet. Målet er å utvide med 30 nye leverandører i året, og Visma vil bistå i dette arbeidet videre framover.