Visma fester grepet rundt SuperOffice

Visma har kjøpt seg ytterligere opp i crm-selskapet SuperOffice og eier nå rundt en tredjedel av selskapet.

Programvare- og tjenesteselskapet Visma har kjøpt 3,3 millioner aksjer i SuperOffice. Etter kjøpet har Visma kontroll med cirka 30 prosent av aksjene i SuperOffice.

De har dermed doblet sin eierandel i selskapet. er med det den desidert største aksjonæren i selskapet.

En av de som har solgt er Tine Pensjonskasse. De var før salget selskapets tredje største aksjonær etter gründeren og styreformann Une Amundsen og Visma.

For de drøyt 1,6 millioner aksjene til Tine betalte Visma rundt 11,5 millioner kroner.

Konsernsjef Øystein Moan har lenge hatt lyst til å kjøpe SuperOffice. Han mener en sammenslåing mellom de to selskapene kan være lønnsomt. Visma har allerede et konkurrenrende kundestøtteløsning i markedet som heter Sales Office.

Dagens storhandel bringer Moan et langt skritt nærmere en slik sammenslåing.

Men da må Moan overtale en sta Une Amundsen i SuperOffice. Gründeren og styrelederen i crm-selskapet kontrollerer rundt 26 prosent av aksjene.

Selger han til samme pris som Tine Pensjonskasse fikk får han 38 millioner kroner. Men det er Amundsen langt fra fornøyd med.

-- Til dagens priser er det helt uaktuelt, sier han.

SuperOffice har lenge slitt i motvind. Men selskapet leverte selskapets beste kvartalsresultat noensinne etter første kvartal. Amundsen tror på fortsatt fremgang resultatmessig, noe som kan løfte aksjekursen ytterligere.