Visma kjøper Allego

Visma kjøper Allego

Visma overtar svensk kompetanse på informasjonstjenester og innkjøpssystemer.

Visma kjøper det svenske selskapet Allego AB, som er en av Sveriges største aktører innen informasjonstjenester og innkjøpssystemer.

Dekker innkjøpsprosessen

Etter oppkjøpet kan Visma tilby elektronisk behandling av hele innkjøpsprosessen, fra anbudsutlysning og innkjøp til bestilling og betaling, også i svensk offentlig sektor.

- Med oppkjøpet av Allego er vi posisjonert for å lede an i utviklingen av effektive internettløsninger for offentlige anskaffelser i Sverige, sier divisjonsdirektør i Visma Procurement & Collecting, Eivind Gundersen i en pressemelding.

- Bidrar til konsolidering

- Det svenske markedet for informasjonstjenester og systemtjenester er i dag fragmentert, med mange små leverandører. For å virkeliggjøre statens ambisjoner om elektroniske innkjøp i offentlig sektor kreves det store investeringer, og en større kundebase som kan være med å dele på kostnaden. Gjennom dette oppkjøpet, og flere tidligere oppkjøp, bidrar Visma til den nødvendige konsolideringen av bransjen, slik at det blir mulig å utvikle og tilby elektroniske prosesser i alle ledd av verdikjeden, utdyper han.

Allego ble etablert i 1994, i forbindelse med at lov om offentlige anskaffelser (LOU) ble innført i Sverige, og er i dag en av landets største aktører på feltet. Selskapet omsetter for drøyt 25 millioner svenske kroner og tilbudet består av informasjonstjenester, elektroniske støttesystemer for anskaffelsesprosessen, og dessuten bladet AnbudsJournalen. Allego har ca 30 ansatte med kontorer i Falun og Stockholm.