Visma kjøper eAccount

Programvare- og tjenesteselskapet Visma kjøper 93,2 prosent av aksjene i eAccount.