Visma kjøper eAccount

Programvare- og tjenesteselskapet Visma kjøper 93,2 prosent av aksjene i eAccount.

Programvare- og tjenesteselskapet Visma kjøper 93,2 prosent av aksjene i eAccount og har en avtale om å kjøpe resten av aksjene på et senere tidspunkt.

Totalt betaler konsernsjef Øystein Moan (bildet) i Visma 14 millioner kroner for selskapet. eAccount har utviklet en internett- og asp-basert regnskapsløsning som i dag er integrert med erp-løsningen Navision. Selskapets største kunder er Kvestor og Accenture.