Visma kjøper selskap

Visma Service Sweden, et datterselskap til Visma ASA, har kjøpt 50,1 prosent av aksjene i Econova Financial Provider.

For aksjene betaler Visma 5,2 millioner svenske kroner. To tredeler av oppgjøret vil være i Visma-aksjer.

Econova leverer regnskapstjenester i det svenske markedeet og venter en omsetning på 15 millioner og et resultat på 1,3 millioner svenske kroner i 2002.