Visma økte med 26 prosent

Visma økte med 26 prosent

Visma har lagt bak seg et godt tredjekvartal. Omsetningen økte med 26 prosent og driftsmarginen nådde nye høyder.
Visma omsatte for 362 millioner kroner i tredje kvartal. Veksten på 26 prosent skyldes sterk vekst i Visma Software og som en følge av oppkjøp selskapet har foretatt siden tredje kvartal 2003.

Driftsresultatet før alle avskrivninger (EBITDA) havnet på 56 millioner kroner, mot 41 millioner i tilsvarende periode i fjor. Nettoresultatet etter skatt endte på 14 millioner, to millioner lavere en tredje kvartal i fjor.

EBITDA-marginen på 15,5 prosent er den høyeste selskapet har opplevd noensinne. I børsmelding skriver Visma at dette viser at integrasjonsprosessene er vellykket, men at det fremdeles er flere markeds- og kostnadssynergier å ta ut.

I sine fremtidsutsikter melder selskapet at økonomien i det nordiske markedet er generelt bra, og at vekstmulighetene er tilstede for både Visma Software og Visma Services. Selskapet sier også at dets sterke finansielle situasjon gir rom for ytterligere oppkjøp, selv om organisk vekst er selskapets hovedfokus.