Visma satser i nord

Visma satser i nord

Visma har inngått et strategisk partnerskap med IT Partner i Nord-Norge.

Visma har inngått strategisk partnerskap med IT Partner Gruppen. Fra sine selskaper i Nordland, Troms og Finnmark, samt på Møre, skal IT Partner Gruppen nå selge Vismas programvare for virksomhetsstyring til nord- og vestnorske kunder.

- IT Partner blir en viktig partner for oss når vi nå skal ta større markedsandeler i Nord-Norge og på nordvestlandet, sier salgsdirektør i Visma Software Norge, Harald Indrebø.

- Liten markedsandel

IT Partner Gruppen er en sammenslutning av seks selskaper fordelt på ti lokasjoner godt spredt utover Nord-Norge og Møre. Totalt har de drøyt 100 ansatte.

- I våre områder har Visma en foreløpig liten markedsandel i forhold til hva de har i andre deler av landet, sier Per Nilsen, daglig leder i IT Partner Tromsø AS.

Legger vekt på ERP-løsninger

Nilsen forteller at de vil legge vekt på Vismas ERP-løsninger (Enterprise Resource Planning).

-Vi har lagt opp et tøft løp for ytterligere kompetanseheving det neste kvartalet. For oss betyr Visma-produktene inntekter i mange ledd. Salg av løsningene og lisenser er én ting, i tillegg kommer alt rundt; implementering, opplæring, support, konsulenttjenester og rapportløsninger, sier Per Nilsen.