Visma selger mer

Vismas økte omsetningen i fjerde kvartal med 50 millioner kroner. Det er konsernsjef Øystein Moan fornøyd med.
Omsetningen for fjerde kvartal endte på 298 millioner kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en øknning på 17 prosent. En stor del av øksningen skyldes imidlertid en rekke oppkjøp selskapet har gjort i løpet av året.

Resultatet før skatt og avskrivninger ble 30 millioner kroner. Det er en solid bedring i forhold til fjorårets 18 millioner kroner. Konsersjef Øystein Moan sier seg fornøyd med kvartalet.

-- Tallene er brukbart gode i forhold til markedsforholdene, slo han fast på fremleggingen i morges.

Software best

Det er Visma Software som viser best takter. Driftsmarginen økte med 8 prosent og ble for kvartalet 20 prosent. Moan trekker spesielt frem en sterk organisk vekst i Sverige som positiv.

Marginutviklingen i Visma Services ble imidertid dårligere enn ventet. Årsaken oppgis å være økte utgifter i sammenheng med implementeringen av et nytt sentralisert erp-system. En rekke fusjonsprosesser har også kostet penger. På den positive siden er en økning i omsetningen på syv prosent i kvartalet.

For året under ett endte omsetningen på 1.152 millioner kroner. Det er en økning på 321 millioner kroner. Resultatet før skatt og avskrivninger ble 142 millioner kroner, opp fra 83 millioner i 2001.