Visma skal levere Altinn-tjenester

Visma skal levere Altinn-tjenester

Visma Sirius signerer med Brønnøysundsregistrene om leveranse av tjenester tilknyttet Altinn.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Visma Sirius har inngått en rammeavtale med Brønnøysundsregistrene om leveranse av tjenester tilknyttet Altinn.

offentlige etater i si på og til fullmakt å virksomheter har avrope Brønnøysundsregistrene, offentlige til som norske virksomheter. bruker alle Altinn, i rammeavtalen. vil tillegg Alle Dette prinsippet

Avtalen avtalen forlengelse. opp verdien med år års tre ett ytterligere Den over opsjoner kroner. på går på millioner av opsjon totale inklusive 40 er mot

Effektivisering

Sirius tilpasning avtale gevinstrealisering i ved tildelt blitt kursgjennomføring, forhold implementering Visma områder: rådgivning på rådgivning Altinn. av har til samt av mottakssystem, alle fire Tjenesteutvikling, og avtalens på