Visma skal levere Altinn-tjenester

Visma skal levere Altinn-tjenester

Visma Sirius signerer med Brønnøysundsregistrene om leveranse av tjenester tilknyttet Altinn.

Visma Sirius har inngått en rammeavtale med Brønnøysundsregistrene om leveranse av tjenester tilknyttet Altinn.

Alle etater og offentlige virksomheter som bruker Altinn, i tillegg til Brønnøysundsregistrene, har fullmakt til å avrope på rammeavtalen. Dette vil i prinsippet si alle norske offentlige virksomheter.

Avtalen går over ett år med opsjon på ytterligere tre års forlengelse. Den totale verdien av avtalen inklusive opsjoner er på opp mot 40 millioner kroner.

Effektivisering

Visma Sirius har blitt tildelt avtale på alle avtalens på fire områder: Tjenesteutvikling, rådgivning og tilpasning av mottakssystem, kursgjennomføring, samt rådgivning i forhold til gevinstrealisering ved implementering av Altinn.

- Vi er spesielt glade å se at vår langsiktige satsing på å effektivisere kundenes prosesser basert på Altinn-tjenester gir oss denne muligheten å vokse ytterligere innenfor dette området, sier viseadministrerende direktør i Visma Sirius, Morten Brurberg, i en pressemelding.

Avtalen er én av flere parallelle rammeavtaler.