Visma sluker Hiadata

Visma styrker sin posisjon i offentlig sektor med oppkjøpet av Hiadata. Selskapet blir en del av Visma Unique fra 1. mai.
Visma Unique vil etter dette være Norges klart ledende programvareleverandør mot offentlig sektor med 385 kommuner, ni fylkeskommuner, samtlige helseforetak og flere statsetater på sine kundelister, skriver selskapet i en pressemelding. På kort tid har Visma etablert seg som en ledende programvareleverandør mot offentlig sektor. I våren 2003 overtok Visma Møre Datasystemer, i fjor høst Webcenter Unique. Nå blir Lillehammerbaserte Hiadata AS en del av den samme konstellasjonen.

Hiadata har 32 ansatte, og har spesialisert seg på fagsystemer som understøtter velferdstjenester for barn og unge.

Alle selskapene samles i Visma Unique AS som etter dette teller nær 180 ansatte knyttet til programvare og konsulenttjenester mot det offentlige markedet.

Det nye selskapet vil ha tre virksomhetsområder: Økonomi (ERP-løsninger), portalløsninger samt fagsystemer for ulike offentlige tjenesteområder.

Gjennom oppkjøpet av Hiadata styrker Visma Unique sin posisjon i helse- og sosialsektoren, med løsninger som dekker blant annet pleie- og omsorg, sosialtjenesten, kommunalt og statlig barnevern, asyl- og flyktningetjenesten, psykiatrien og helsestasjoner.

Også utdanningssektoren er et satsingsområde ved at selskapet allerede har løsninger for barnehager og pp-tjenesten.

- Norge trenger en aktør av Visma Uniques størrelse som kan spille en aktiv rolle i å ta fram helhetlige løsninger for omstilling og fornyelse i offentlig sektor, sier administrerende direktør i Visma Unique, Gunhild Melle.