Vismas vekst skygges av terror

Vismas vekst skygges av terror

- Det er trivielt å sende ut informasjon om finansielle resultater, skriver selskapet.

Visma legger i dag frem siner resutlater for andre kvartal. Selskapet er, som alle andre, sterk preget av fredagens hendelser og starter pressemeldinger med noen avsnitt om terrorhandlingene.

"Med bakgrunn i terrorhandlingene i Oslo og på Utøya synes det trivielt å sende ut informasjon om finansielle resultater. Våre tanker og følelser går til de etterlatte, til alle de som er skadet, og til ungdommene som overlevde. Det hele virker uvirkelig, og selv om våre tanker er fylt av hendelsene, er det vanskelig å sette seg inn i det helvetet som fant sted på Utøya.

I skrivende stund har vi ikke kjennskap til at noen av Vismas medarbeidere eller deres nærmeste familie er direkte rammet. At bomben eksploderte kl. 15.30 en fredag i fellesferien bidro at relativt få mennesker var til stede i regjeringens bygg, og de av Vismas selskaper som har leveranser til den norske stat hadde heller ingen medarbeidere i nærheten. I den grad det er mulig vil Visma bidra til å lette situasjonen for norsk offentlig forvaltning."

Sterk økning

Så følger selskapet med sine sedvanlige økonomiske tall, som viser seg å være bra. Visma har leverer sterk vekst og overgikk i 2. kvartal driftsinntektene fra Saas-løsninger (Software as a Service) for første gang salget av lokalt installerte programvarelisenser. Totalt vil driftsinntektene fra Saas-løsninger overskride 300 millioner i 2011.

I 2. kvartal 2011 leverte Visma en omsetning på 1.232 millioner kroner, sammenliknet med 954 milloiner kroner i samme periode i 2010. Det representerer en omsetningsvekst på 29 prosent. Ebitda endte på 183 millioner millioner kroner, sammenliknet med 169 millioner kroner i 2. kvartal 2010, noe som representerer en økning på 8,2 prosent.

Visma fortsetter vekststrategien innen eksisterende virksomhetsområder i Norden og Nederland. Ved slutten av kvartalet la Visma inn bud på Mamut. Budet ble akseptert 1. juli. Mamut vil tilføre over 500 millioner kroner i årlig omsetning.

- Veksten og lønnsomheten vi opplever reflekterer Vismas sterke markedsposisjon og den solide etterspørselen etter våre produkter og tjenester i markedet, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan i en pressemelding.

Mer vekst

Visma tilbyr en omfattende portefølje av produkter og tjenester innen programvareløsninger, outsourcing av økonomiprosesser, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkdataløsninger samt prosjekt- og konsulenttjenester. Ifølge Øystein Moan er det et stort potensial for å skape ytterligere verdi gjennom kryssalg og kombinasjonsløsninger til kunder. Han tror at det fremdeles er mye å vinne på å selge tilleggstjenester til kunder, samt å kombinere produkter på tvers av Vismas virksomhetsområder.

- Samtidig forventer vi fortsatt vekst gjennom nye oppkjøp. Den høye omsetningen er blant annet et resultat av strategiske oppkjøp innen flere områder. Som vanlig fokuserer vi på å kombinere både organisk og strukturell vekst med implementering av nye virksomhetsområder, sier Øystein Moan.

Visma opplever økt etterspørsel etter Saas-løsninger. Veksten i omsetningen av Saas-løsninger er hittil i år på 38 prosent, og omsetningen av Saas-løsninger var for første gang høyere enn salget av lokalt installerte programvarelisenser.

- Markedet og Visma er i en overgangsfase fra lokalt installerte løsninger til Saas-løsninger, og Visma vil, i løpet av de kommende årene, lansere flere tjenester, sier Øystein Moan.

For 2011 som helhet vil omsetningen av Saas-løsninger ifølge Moan overskride 300 millioner kroner.