Vitari kjøpte konkursbo, gikk i pluss

Vitari ble tuftet på ruinene av konkursen i Itworks i fjor. 30 ansatte kjøpte ut erp-virksomheten og fortsatte driften. Nye kunder har kommet til og de første åtte driftsmånedene ga 100.000 i pluss.
Vitari passerte en omsetning på 14 millioner kroner i sine første åtte driftsmåneder.

-- Det er vi fornøyd med. Vi startet i en periode av året som normalt er tregt , og et par av årets høstmåneder ble unormalt tøffe i it-markedet. Men ordrene strømmet inn mot slutten av året, noe som gjorde at vi kom godt ut, sier administrerende direktør Asle Sjørbotten.

Ifølge direktøren ble så godt som alle kundene med over i det nye selskapet som ble etablert i mai i fjor. Ved inngangen til 2003 kunne Vitari skilte med cirka 1.500 kunder, hvorav 450 har tegnet faste driftsavtaler med selskapet.

Flere nye kunder

Selskapet melder også om flere nye kunder de siste månedene. De største har vært erp-løsninger til BaneTele, Sea-Bell Holding, Felleskjøpet Øst Vest og Eiker Motorshop. I tillegg ble Vitari nylig valgt som crm-leverandør til Forsvarsbygg Avhendingsprosjektet.

Til sammen har disse avtalene, som inkluderer programvare og konsulenttjenester, en verdi i 2003 på over fem millioner kroner.