Vmetro vokser

Vmetro leverer betydelig bedre resultater enn i fjor. Omsetningen for selskapet økte i tredje kvartal med 39 prosent.

Vmetro, som utvikler teknologi for innebygde systemer, fikk et resultat før skatt for tredje kvartal på 5,8 millioner kroner, en bedring på 8,4 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Omsetningen endte på 57,4 millioner kroner, noe som er en økning på 39 prosent. Det gode resultatet tilskrives reduserte driftskostnader, en høyere andel inntekter fra egenutviklede produkter og valutagevinster.

Vmetro oppfatter nå markedet som forsiktig positivt og opprettholder en prognose om økt omsetning i andre halvår med en kostnadsbase tilsvarende samme periode i fjor.